0638510095 info@lgv-velsen.nl
Dat Tata vooralsnog afziet van de levering van restwarmte is ’jammer’, maar het betekent zeker niet het einde van het Warmtenet IJmond. Dat zegt wethouder Floor Bal van de gemeente Velsen.
Maandag ontvingen de samenwerkingspartners in het Warmtenet IJmond – de IJmond gemeenten en HVC – een brief van directeur Hans van den Berg van Tata Steel IJmuiden.
De boodschap luidde dat Tata Steel – in ieder geval voorlopig – geen restwarmte zal leveren omdat uit berekeningen zou zijn gebleken dat dit niet zou kunnen zonder dat dit leidt tot een toename van de stikstofdepositie in het Noord-Hollands Duinreservaat.
Lees ook: Tata Steel betreurt opschorten medewerking aan Warmtenet IJmond. Hoop nu gevestigd op andere warmtebronnen
Wethouder Bal heeft zich in het verleden altijd ingezet om de warmte die bij het staalbedrijf vrij komt beter te benutten. ,,Ik heb hier twintig jaar geleden het initiatief toe genomen toen ik nog wethouder economische zaken was.’’
In 2014 nam Tata Steel volgens Bal contact op met de gemeente Velsen. ,,Ze zeiden: ’Wij hebben energie om mee te doen aan een warmtenet, hebben jullie nog belangstelling?’ Wij hebben die handschoen meteen opgepakt.’’
Bal zegt verrast te zijn door de mededeling dat de stikstofdepositie nu het grote probleem is. ,,Ik kan het niet beoordelen, ik heb dat rapport niet gezien.’’
Hij is vast van plan om met Tata Steel in gesprek te blijven. Hij stelt zich ook de vraag of een toename van de stikstofdepositie een onoverkomelijk probleem is. ,,Als jij met behulp van restwarmte achtduizend woningen van het aardgas krijgt dan heeft dat veel impact. Je moet zoeken naar de juiste balans. Het is jammer dat je die afweging nu niet terugvindt in het beleid van de provincie Noord-Holland of het Rijk.’’
Met behulp van de restwarmte zouden tienduizend woningen kunnen worden verwarmd. Dat deze optie nu wegvalt, betekent echter niet het einde van het Warmtenet IJmond.
Volgens Floor Bal is dit op te vangen. ,,Ik blijf zoeken naar warmtebronnen. De Noordzee zit vol met energie en het Noordzeekanaal ook en de technologie schrijdt voort. Wél is het doodzonde dat je energie die nu vrijkomt bij Tata Steel laat lopen.’’
Het besluit van Tata Steel om vooralsnog geen restwarmte te leveren, verandert volgens wethouder Floor Bal niets aan het feit dat woningen van het Woningbedrijf Velsen klaar worden gemaakt voor aansluiting op het toekomstige warmtenet. ,,De uitrol van het Warmtenet IJmond gaat gewoon door.’’
Als woningen van het Woningbedrijf Velsen worden gerestaureerd zal met het warmtenet rekening worden gehouden. En dat geldt volgens de wethouder ook voor de nieuwbouw aan de Orionweg in IJmuiden.
Bal wil nog in gesprek met Tata Steel over het gebruik van de restwarmte die vrijkomt uit het ovenkoelwater. Het zou gaan om 5 MegaWatt. ,,Dit heeft geen effect op de stikstof.’’
Verder verwacht hij veel van energie uit oppervlaktewater, afvalwater en drinkwater. Daarnaast heeft hij HVC gevraagd om een opsporingsvergunning aan te vragen om te zoeken naar een nieuwe bron voor geothermie ofwel aardwarmte. Die opsporingsvergunning is er inmiddels.
,,Uit onderzoek vanuit de Provincie, door onderzoeksbureau CE Delft bleek dat het hier geen kansrijk gebied zou zijn voor geothermie, terwijl Floricultura in Heemskerk met geothermie werkt. Floricultura haalt water op 2600 meter diepte 100 graden naar boven en stopt 70 graden weer terug. Daar komt energie bij vrij die gebruikt kan worden. Dat betekent dat er dus wel bronnen zijn in dit gebied.’’ HVC is op verschillende plekken bezig met geothermie-projecten.
Dit jaar wordt nog gewerkt aan de uitwerking van de businesscase voor het warmtenet. Belangrijk daarbij is dat er duidelijkheid komt over het tracé van de leidingen. ,,Het maakt nogal uit of we onder het kanaal door moeten boren of dat we een leiding kunnen leggen in de oostbuis van de Velsertunnel.’’
Voor de zomer wilde gemeente ook met een Transitie visie Warmte komen waarin op wijkniveau wordt aangegeven met behulp van welke warmtebronnen wijken in de komende dertig jaar zullen worden verwarmd.
Bron:
Tekst: Roel van Leeuwen
Foto: Archieffoto United Photos/ Paul Vreeker