0638510095 info@lgv-velsen.nl

Verkiezingsmanifest LGV vers van de persCampagneLGV

Dinsdagmorgen 14 januari om 10:00 uur is met een luide knal (van een champagnekurk) de verkiezingscampagne van LGV van start gegaan. In Folkerts design en printing rolden de eerste manifesten en posters uit de persen en werden direct door Jeffrey Folkerts overgedragen aan Gerard Vosse, in 2005 initiatiefnemer van LGV en zijn opvolger fractievoorzitter Leo Kwant.
Bij deze gelegenheid werd stilgestaan bij het afscheid van Gerard Vosse van zijn geesteskind. lgv2014campagne 600Gerard trekt zich voor de verkiezingen terug als actief politicus. Hij heeft altijd verkondigd, dat hij 70 jaar een mooie leeftijd vindt om te stoppen en hij heeft het volste vertrouwen dat zijn opvolger Leo Kwant en de nieuwe generatie het LGV gedachtegoed verder zullen uitdragen.

LGV’ers van het eerste uur: Don Verhulst, Hans Hendriks en Greetje Broek gingen Gerard al voor. Greetje besloot onlangs haar activiteiten als actief politica te beëindigen om meer tijd te kunnen besteden aan andere zaken. Zij heeft lange tijd -vooral ook achter de schermen- veel papierwerk verricht als fractiesecretaris en steunfractielid en vol overtuiging gebruik gemaakt van haar actief stemrecht.

In het vers gepresenteerde verkiezingsmanifest geeft LGV aan welke uitgangspunten de kiezer zouden kunnen overhalen LGV te gaan stemmen. Het gericht zijn op de plaatselijke situatie, zelfs tot op wijkniveau. Het met gezond verstand te begrijpen houden van politieke voorstellen en beslissingen. Zeggen wat je gaat doen en ook doen wat je hebt gezegd, moet het vertrouwen van de kiezer in de politiek gaan vergroten. Het zijn de pijlers waarop het manifest is gebouwd. De volledige tekst van het manifest is hier te lezen en ook een verkorte weergave in punten is te downloaden.

De LGV’ers zijn klaar voor de campagne en roepen alle Velsenaren op vooral toch gebruik te maken van hun stemrecht.