0638510095 info@lgv-velsen.nl

Met trots kunnen we u ons manifest voor de aankomende gemeenteraadverkiezingen presenteren! In dit verkiezingsmanifest kan niet aan alle zaken aandacht gegeven worden.
Wij beperken ons doelbewust tot de hoofdpunten maar blijven open staan voor uw inbreng.

Verkiezingmanifest LGV 2018-2022

LGV versie2