0638510095 info@lgv-velsen.nl

Na de verkiezingen heeft de gemeenteraad van Velsen gewerkt aan een concept raadsakkoord voor de komende jaren. De thema’s uit dit akkoord willen ze graag verder uitwerken met inwoners, bedrijven en belangengroepen. Wat vind jij belangrijk? Waar moeten raad en college de komende tijd mee aan de slag? Kom woensdag 20 juni a.s. om 17:30 uur naar het gemeentehuis om samen invulling te geven aan het raadsakkoord van Velsen. Voor eten wordt gezorgd. Deze bijeenkomst is het startschot van een intensieve(re) samenwerking tussen politiek, inwoners en bedrijfsleven uit Velsen. Kom je ook? Meld je dan aan via raadsakkoord@velsen.nl.