0638510095 info@lgv-velsen.nl

Een ‘structuurvisie’ is de verwachting of de wens voor de ontwikkeling van een ambtelijk document in de ruimtelijke ordening, dat soms ook specifieker aangeduid wordt als ruimtelijke structuurvisie. In de organisatieleer heten dergelijke plannen ook wel langetermijnvisies of -plannen.

sv_kaart2

Afgelopen woensdag 17 Juni 2015 is er wederom een sessie geweest over een te vormen mening over de ontwerp structuurvisie 2025. In de eerste sessie heeft LGV al uitgebreid haar mening gegeven over wat voor ons het meeste aandacht verdient. Het is immers van groot belang dat we richting geven aan een visie die zo belangrijk is voor Velsen.

Vraagstukken als, waar gaan we bouwen, hoeveel woningen willen wij erbij en wat voor soort woningen moeten er komen? Moeten we inzetten op een intensief beleid voor toerisme of gaan we meer aandacht geven aan kennisrijk werken. Allemaal vragen die richting moeten gaan geven voor een lange termijn.

Deze sessie van afgelopen woensdag was vooral bedoeld om eens te kijken naar het participatie traject wat is ingezet om tot een visie te komen. Het is volgens LGV een overzichtelijk en compleet traject geworden, met meerdere participatie momenten zoals stadsgesprekken, in gesprek gaan met scholieren, het inzetten van social media en een burgerpanel. De structuurvisie moet een open structuur worden wat ruimte geeft aan ideeën en andere invullingen.

Hieronder een aantal korte punten die LGV belangrijk vindt voor Velsen:
Meer kwaliteit in wonen en kansen bieden aan jongeren om zich te vestigen in Velsen.
Zoek naar bestaande gebieden (bedrijventerreinen) om te bouwen én te werken.
Als blijkt dat de impuls voor de Lange Nieuwstraat niet het gewenste resultaat oplevert dan kan er wellicht ingezet worden op een nieuw stadshart bijv. Kennemerlaan en maak daar een gezellige winkelstraat van.
Meer groen in de wijken en mogelijkheden tot sporten. Spaarnwoude op de kaart zetten.
Aan de slag met de impulsprojecten. Techport- Havenkwartier- Windenergie en Citymarketing.

Er zijn heel veel punten die wij niet allemaal hier kunnen vermelden en er zijn veel ideeën binnengekomen die op veel sympathie kunnen rekenen van LGV want LGV is er voor u, de inwoners van Velsen.

Heeft u nog meer ideeën of discussieert u graag mee met ons?
Kijk eens op :

http://lgv-velsen.nl

http://watchonperiscope.com/users/lgvelsen/356475
https://www.youtube.com/user/LGVelsen