Op donderdag 22 juni werden in de sessies mede de onderwerpen Omgevingsvisie Velsen 2040 – Woningbouwlocaties en de sessie Perspectief voor RKVV Velsen behandeld. Fractievoorzitter Leo Kwant werd na deze sessies over deze onderwerpen geïnterviewd door RTV Seaport.