Op 25 mei 2023 werd er in de sessie het onderwerp: “Informatieve raadsbijeenkomst rondom Klimaat & Duurzaamheid in voorbereiding op de Perspectiefnota en de 1e Burap” plaats.

Met het programmaplan Klimaat & Duurzaamheid 2020-2024
wordt beoogd de doelen op het gebied van Klimaat &
Duurzaamheid versneld te realiseren.

Wat LGV betreft een zeer ambitieus plan waar we wel onze zorgen uitspreken wat betreft de financiering voor particulieren huizenbezitters welke tegen hoge kosten gaan oplopen en volgens LGV niet altijd financieel uit te voeren zijn voor deze mensen.

“verplicht” verduurzamen kost geld, maar wie gaat dit betalen?

Na afloop werd Milco Kwant (steunfractielid LGV) geïnterviewd over deze sessie.