0638510095 info@lgv-velsen.nl

Turbulentie van de windmolens op en rondom het Tata-terrein vormt mogelijk wel degelijk een bedreiging voor de volksgezondheid. Foto’s zouden dat nu bewijzen.

Het is althans de overtuiging van LGV-raadslid Peter Stam. De politicus uit Velsen-Noord heeft er – opnieuw – raadsvragen over gesteld. ,,Ik kan me hier zo verschrikkelijk over opwinden’’, zegt Stam. ,,De volle rotzooi die in de emissie van Tata zit, krijgen we hier volledig voor onze kiezen.’’

Bovendien komen er nog windturbines bij: maximaal tien. ,,Het wordt dus alleen maar erger’’, aldus het raadslid.

Stam is een van de criticasters van de windturbines op en rondom de IJmuidense staalfabrieken, juist vanwege het vermoede risico op het rondblazen van vervuilende uitstoot van Tata in de directe omgeving. Een vrees die door beeldmateriaal nu is bevestigd, stelt Stam.

Om zijn verhaal kracht bij te zetten beroept Stam zich op een rapport van Erbrink Stacks Consult (ESC) dat gaat over de impact van windturbines op de verspreiding van de uitstoot uit Tatafabrieken. Het bureau waarschuwt dat draaiende turbines tot ’hogere of lagere concentraties’ vervuilende stoffen in de lucht kunnen leiden, ’maar dan op relatief korte afstand van de windmolens’: binnen een straal van anderhalve kilometer.

De vergunningen voor twee windparken bij Tata zijn niettemin op basis van hetzelfde ESC-rapport verstrekt: het recent opgeleverde Ferrum op het terrein van de staalgigant zelf, en het nog te bouwen Spuisluis aan het Noordzeekanaal. In een reactie verwijst Tata er ook naar: ,,Er zijn veel verschillende onderzoeken gedaan naar de effecten op de omgeving en op basis van die uitkomsten is destijds de vergunning verstrekt’’, meldt woordvoerster Ariane Volz.

Onderzoeksbureau ESC heeft inderdaad geconcludeerd dat ,,in geen der gevallen een grenswaarde voor luchtkwaliteit volgens de wet Milieubeheer wordt overschreden, niet zonder en niet met de windmolens”. Maar volgens Stam is er te weinig oog voor het voorbehoud dat het bureau óók maakt.

Recente foto’s van Dirk-Jan Prins laten zien hoe de noordwestenwind rookwolken uit pellet- en sinterfabrieken van Tata Steel naar beneden drukt, waardoor precies dat gebeurt wat het bureau ESC beschrijft, claimt Stam. IJmuidenaar Dirk Weidema, ook tegenstander van de windmolens, zegt dat de pluimen tot in zijn buurt neerdaalden. ,,Het stond hier blauw.’’

,,Er zitten ook zeer zorgwekkende stoffen bij’’, zegt raadslid Stam. ,,Wat doen we daaraan?’’ Als het aan hem ligt, gaan de molens bij een bepaalde windrichting of -snelheid desnoods uit.

Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) zijn stoffen die bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn. Overheidsbeleid is erop gericht om verspreiding tot een minimum te beperken.

Nabij Tata staan nu zes windmolens: drie van Nuon en de drie van Ferrum, alle langs de kust. Problematisch vindt het raadslid dat er nog minimaal zes windturbines (Spuisluis) bij komen; mogelijk zelfs tien. Het noordelijk deel van Tataterrein is ’zoekgebied’ voor vier turbines. Stam concludeert: ,,Linksom of rechtsom, mensen zijn er altijd de dupe van. Welke windrichting je ook hebt. Ze zijn hartstikke gek. De uitstoot komt allemaal in onze woonomgeving terecht.’’

De staalonderneming verwijst voor de eventuele uitbreiding van windparken door naar de gemeente. Woordvoerster Volz: ,,Tata Steel is hierin niet leidend of degene die dat besluit neemt. Wel juichen we ontwikkelingen over duurzaamheid toe.’’ Tata zegt zich zelf te concentreren op het afvangen van CO2 en het gebruik van waterstof om klimaatdoelstellingen te halen.

De Velsense wethouder Floor Bal, ook van de LGV, zei eerder in deze krant de risico’s van de uitstoot van Tata te onderkennen – reden om het ’zoekgebied’ te beperken tot vier turbines in het noordelijke deel van het terrein. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat Velsen meer tijd nodig heeft voor de beantwoording van Stams schriftelijke vragen dan de gebruikelijke vijftien dagen.

Bron: IJmuider Courant 9-4-2021