0638510095 info@lgv-velsen.nl

Gemeenten in het werkgebied van Omgevingsdienst IJmond hebben een grote stap gezet op weg naar een aardgasvrije toekomst. Het gaat om gemeenten in regio IJmond, Zuid-Kennemerland en Zaanstreek-Waterland. Alle nieuwbouwwoningen waarover het besluit om te bouwen na 1 februari 2018 valt, worden opgeleverd zonder aardgasaansluiting. Dat staat in een intentieovereenkomst van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) die de gemeenten op 1 februari ondertekenden. Ik zette als Wethouder Milieu en Wonen, onder voorbehoud van het afstemmen van realistisch beleid, namens de gemeente Velsen mijn handtekening. Er zullen haalbare en realistische warmte/koude – en energietransitie plannen op gesteld moeten worden en op elkaar moeten worden afgestemd. Dit is het begin van een lange weg. Samen met inwoners, bedrijfsleven en ander overheden energietransitie- en warmte/koudeplannen, met meerdere warmte- en koudedragers, opstellen en daadwerkelijk uitvoeren. “Lokaal beginnen, Regionaal verder uitwerken en Landelijk afstemmen”. Aan de bak dus! Er zullen Structuurvisies ondergrond (StrOng) opgesteld moeten worden, met een goede inventarisatie van de ondergrondse infrastructuur waarin de kwaliteit en kwantiteit van kabels en leidingen op basis van open data wordt gedeeld, gemonitord en vastgesteld, dit naast de bodemgesteldheid en geologische structuren. Relevante data dient bekend te zijn, te worden opgeslagen en update gehouden te worden. Ook de rechten en plichten, de mijnwet, precario dienen te worden vastgelegd. Kortom met de uitkomsten van de StrOng werken aan een 3D-visie opdat boven de grond kan anticiperen op wat er ondergronds aanwezig is en andersom. Hier kunnen we lokaal mee beginnen en niet wachten op een Omgevingswet die steeds wordt uitgesteld, maar werken aan de toekomst van Nederland. “Dan kunnen er gebiedsvisies worden opgesteld om de energietransitie op natuurlijke momenten uit te voeren.”