0638510095 info@lgv-velsen.nl

‘n lege tunnelbuis

tunnelvisie?

Vandaag ben ik met enkele collega-raadsleden naar een bijeenkomst van Rijkswaterstaat geweest om achter de schermen te kijken wat daar zoal gebeurt en hoe de veiligheid gewaarborgd wordt nu en na de renovatie van de Velsertunnel. Het is niet niks kan ik u vertellen. We kwamen aan op de BG waar we hartelijk ontvangen werden. Op naar de eerste verdieping waar we een goede presentatie kregen over wat er allemaal gaat gebeuren in 2016.

Er zijn een aantal vragen waar veel mensen wel een antwoord op willen hebben.
Ik licht er drie toe:
1. Waarom pas in 2016?

voorbereiding

De hele operatie vergt een goede voorbereiding. Alles wordt vernieuwd en er moeten heel veel systemen worden vernieuwd om aan de nieuwe eisen van de Tunnelwet te voldoen. Een goede voorbereiding is het halve werk. Om een voorbeeld te noemen er zitten in elke tunnelbuis om de drie meter gaten om de lucht te zuiveren via de zijkanten. Er komt nu een systeem dat de lucht de rijrichting in blaast zodat iedereen veilig weg kan in een noodgeval. De mensen voor het ongeval kunnen doorrijden en diegene die achter het ongeval staan kunnen uit/afstappen en de tunnel uitlopen zonder te stikken van de rook. De Tunnel is ±760 meter lang om de drie meter een gat van 1 m² 90 cm dik dat dus weer gevuld moet worden met beton en dat weer 4x. Dat is veel werk en zo zijn er nog een aantal dingen.

2. Waarom niet eerst 1 buis en dan de andere?
Er zijn ± 50 systemen die de tunnel in de gaten houden en de buizen met elkaar verbinden. Het is onmogelijk om te renoveren en dit allemaal draaiend te houden.

3. Waarom moet het 9 maanden duren?
Het is een complete renovatie die ervoor gaat zorgen dat de Velsertunnel weer 30 tot 40 jaar onderhoudsarm mee kan.

heldere uitleg

Er moet heel veel gebeuren. Oude systemen moeten verwijderd worden; de tunnel moet hoger worden (4,25 meter); er moet het een en ander gesloopt worden om de nieuwe luchtafvoer te realiseren; het waterbassin om snel te kunnen blussen moet van 800 m³ naar 1200 m³ verruimd worden en ga zo maar door.
Dit is wat ik die avond zo’n beetje heb opgepikt. Wil je nog meer weten? Kijk dan hier.

Vrolijke groet, Sige
(Sige’s verslag op Tumblr)