Wederom ben ik verheugd, dat ik bij de komende verkiezingen LGV als lijsttrekker mag vertegenwoordiger.

Ik heb er zin in om met een grote groep enthousiaste kandidaten de kar te trekken.

Wij hebben gezamenlijk een mooi verkiezingsmanifest gemaakt en zijn klaar voor de verkiezingscampagne.

Naast de vele speerpunten die wij in ons manifest hebben opgenomen wil ik mij extra inzetten voor de luchtkwaliteit en gezondheid in van onze inwoners in onze mooie gemeente.

De gezondheid voor onze kinderen en kleinkinderen hebben mijn speciale aandacht. Tevens zetten wij ons in om armoede te voorkomen zeker gezien in het licht van de moeilijke periode die wij door de Pandemie doormaken.

Een belangrijk speerpunt voor LGV is de versnelling van woningbouw.

Het is erg belangrijk dat er zo spoedig mogelijk woningen gebouwd worden om aan de grote vraag naar huisvesting te kunnen voldoen.

Veel mensen wachten jaren op een woning en die wachttijden moeten drastisch naar beneden gebracht worden.

Wij willen ons keihard inzetten om onze jeugd binnen de gemeente grenzen te behouden, maar dan moeten er wel woningen voor deze groep zijn.

In een volgende editie zullen wij u uitgebreid informeren over ons volledig verkiezingsmanifest.

Ik heb er zin in. U kunt op mij rekenen, kan ik ook op u rekenen?

Namens het Bestuur en Fractie  LGV wens ik u fijne Feestdagen en een gezond 2022

Leo Kwant  Lijsttrekker LGV.

Veiligheid willen wij allemaal.

Veiligheid is een ruim begrip.

Op straat, in je buurt, in je huis, het kan zijn overlast, criminaliteit, noem maar op.

Doordat de politie weinig of geen capaciteit heeft, worden veel taken op het bordje van de BOA’s gelegd. Dat betekent, dat de boa’s met dezelfde problematiek als de politie geconfronteerd worden.

De roep vanuit de inwoners op meer handhaving wordt steeds luider.

LGV is daarom een voorstander dat er meer BOA’s aangesteld worden.

LGV betreurt het dat onze motie om Jeugdboa’s structureel aan te stellen verworpen is, terwijl daar een grote behoefte aan is. Je loopt nu achter de feiten aan, wanneer je boa’s gaat werven als de druk hoog wordt en de veiligheid niet of nauwelijks nog gegarandeerd kan worden. Het is nu al moeilijk om goed opgeleide boa’s te kunnen werven.

LGV blijft zich daarom inzetten voor uitbreiding van BOA’s

Leo Aardenburg. Kandidaat raadslid LGV

——————————————————————————————————

Gezond Leven Sporten en Wonen

Ik zal mij even voorstellen mijn naam is Milco Kwant

Als kandidaat raadslid bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen wil ik mij graag volledig inzetten om betekenisvol te zijn voor de inwoners van Velsen.

Ik sta voor een levendig en gezond Velsen waar iedereen de mogelijkheid moet hebben om gezond te kunnen Leven, Sporten en Wonen.

Wij zijn allemaal trots op de gemeente waarin wij wonen en ik vind het dan ook belangrijk, dat als je hier opgegroeid bent, je ook de mogelijkheid moet hebben om hier te kunnen blijven wonen.

Dat kan alleen als er genoeg woningen gerealiseerd worden, bij voorkeur samen met voldoende groen.

Velsen heeft een gemêleerde samenleving, waar het voor lang niet iedereen vanzelfsprekend is om te kunnen sporten.

Sporten is gezond en maakt ons vitaler. Ik zal om dit mogelijke te maken mij daarvoor inzetten. Een Sportraad kan hier advies in geven aan de gemeente en ik heb daarom in het verkiezingsmanifest op laten nemen om een Sportraad in de gemeente Velsen in te stellen.

Hiermee kunnen wij bereiken, dat het voor velen mogelijk gemaakt wordt om sport uit te kunnen oefenen en samen te kunnen sporten en het sociale contact verbeterd wordt.

Dit zijn enkele punten waar ik mij graag de komende 4 jaar voorin wil zetten, samen met de andere net zo belangrijke speerpunten uit ons verkiezingsmanifest. Ik heb er zin in.

Milco Kwant. Kandidaat raadslid LGV

——————————————————————————————————

Een Fijne leefomgeving Voor Iedereen.

Gemeente Velsen is een diverse gemeente. Niet alleen vanwege de verschillende kernen waar de gemeente uit bestaat en die elk hun eigen karakter hebben, maar ook qua omgeving. Er is een strand, een haven, duinen, industrie en nog zoveel meer. Gemeente Velsen is daarmee naar mijn mening een bijzondere gemeente. Ik vind het dan ook ontzettend leuk dat ik onlangs bij LGV politiek actief mocht worden en mij via die manier in kan zetten voor de inwoners van deze gemeente.

Ik hecht waarde aan en fijne leefomgeving voor iedere Velsenaar, immers een ieder moet met plezier in deze gemeente kunnen wonen en daar met een fijn gevoel over kunnen vertellen aan vrienden, familie en kennissen van buiten de gemeente. Voor jonge kinderen moet de gemeente een fijne plek zijn om op te groeien en vervolgens ook in die gemeente oud te kunnen worden.

 Voor de oudere inwoners moeten er voldoende voorzieningen zijn om bijvoorbeeld eenzaamheid te kunnen voorkomen dan wel te verminderen.

En voor de leeftijden daar tussen moet er binnen de gemeente genoeg activiteiten zijn, zodat het blijven wonen in de gemeente leuk en aantrekkelijk blijft.

De gemeente zou dan een luisterend oor moeten bieden voor de wensen van zijn inwoners. In gesprekken over de landelijke politiek geef ik wel eens aan dat de gekozen volksvertegenwoordigers te ver af staan van de bevolking die ze heeft gekozen. Daarom vind ik het zelf belangrijk om dicht bij de mensen te blijven en op die manieren wensen van de inwoners van de gemeente Velsen te kunnen overbrengen in de lokale politiek.

Wonen en werken / industriezone in de gemeente elkaar niet in de weg moeten zittende dat het een heeft te leiden onder het ander. Dit zou juist hand in hand met elkaar moeten gaan. Bijvoorbeeld door groene buffers te creëren, waar we dan gezellig kunnen recreëren .

Tamara Rutte Kandidaat raadslid LGV     

________________________________________________________________________________

“Samen maken we de stappen in de energietransitie betaalbaar haalbaar”

Samen met u wil ik graag werken aan een toekomst waarin we andere energiebronnen gebruiken, materialen recyclen en in alles zuinig met de aarde omgaan. Dat is niet alleen nodig, maar ook leuk. ‘Die manier van met de wereld omgaan zit in onze genen, alleen zijn we het soms een beetje vergeten.’

Zelf ben ik al een tijdje bezig om stapsgewijs onze woning, door de natuurlijke (logische) momenten aan te grijpen, te verduurzamen. Zo maak je het haalbaar en betaalbaar. Als je een eigen huis hebt, zijn er altijd wel van die momenten dat er iets gerenoveerd moet worden. De kinderen gaan uit huis en je wilt de slaapkamers verbouwen. Dat moment kun je aangrijpen om een isolatiewandje te plaatsen. Of de stoppenkast is aan vervanging toe, dan kun je meteen een extra groep toevoegen voor als je wilt overstappen op zonnepanelen, of op inductie wilt gaan koken. En een inductieplaat schaf je aan als je gasstel toch aan vervanging toe is. Zo kies je steeds de natuurlijke (logische) momenten en zijn de meerkosten te overzien.’

Zo zijn er nog meer van die kleine maatregelen die helpen het milieu te verbeteren. Ik laat bijvoorbeeld regenwater aflopen naar de vijver in de tuin, een klus die ik heb opgepakt toen de regenpijp begon te lekken en de dakgoot gerepareerd moest worden.

Ook heb ik een groen sedumdak (mos soorten op een dun drainagesysteem) aangelegd op het platte dak. Ik heb berekend dat het drie graden koeler blijft in de zomer, en drie graden warmer in de winter. Dus isoleert het, geeft comfort en slaat ook nog eens regenwater op, zodat het riool niet overbelast raakt.

Eigenlijk kan iedereen kleine deelstappen maken, als we als gemeente iedereen goed blijven informeren over alle mogelijkheden die er zijn die stappen te maken en laten zien dat het kan. Ook zal de Rijksoverheid ons hier in moeten blijven steunen. Voor LGV is het uitgangspunt, dat de energietransitie niet tot extra kosten voor onze inwoners mag leiden.

Warmte uit water

Met veel enthousiasme kijk ik vooruit naar het grote plaatje, na(ar) 2050. Graag wil ik die toekomst in duiken. Een van mijn fascinaties is aquathermie: energie onttrekken uit water. Vervolgens kun je hier gebouwen mee verwarmen en koelen. Een goed voorbeeld is het riothermiesysteem van het Vellesan college in IJmuiden. We hebben in kaart laten brengen waar nog meer kansen liggen, ook hier kijken we naar de natuurlijke (logische) momenten. Als het riool toch vervangen moet worden, weten we alvast waar riothermie mogelijk is.

Naast afvalwater zijn er ook mogelijkheden om warmte te onttrekken uit oppervlaktewater, drinkwater en koelwater. Het mooie van de provincie Noord-Holland is, dat we veel water buiten én binnen de dijken ter beschikking hebben. Dus er zijn ook veel kansen voor Velsen.

Soms maken we het ons moeilijk en klinkt de weg naar nieuwe energiebronnen nog wat abstract? Maar ik denkt juist dat we hiermee dichtbij onszelf staan. Iedereen heeft toch weleens aan het strand dijkjes gebouwd om te kijken hoe die overspoelden bij vloed? Of al vliegerend gespeeld met de wind? Eigenlijk speel je dan al met verplaatsing van energie. Dat zit in ons allemaal.

Grenzeloos,      ‘In a level playing field, all over the World”.

We mogen best trots zijn op de innovaties binnen de gemeentegrenzen, zoals de projecten met aquathermie of de plannen van Tata Steel IJmuiden om door gebruik van waterstof, als een van de schoonste staalbedrijven van de wereld, het beste staal te produceren. Wist u overigens dat staal en blik de duurzaamste bouw en verpakking materialen zijn, “oneindig recyclebaar! “

Als wij die kennis hier ontwikkelen, hebben we meteen een mooi exportproduct. Laten we in de IJmond beginnen, we rollen het uit naar Nederland en we pakken het op in Europa. Dan gaan we er de wereld mee rond.’

Om groter te denken is noodzakelijk: ‘Je moet niet denken dat er van die luxaflexjes bij de gemeentegrens hangen en dat er geen vervuiling meer onze kant opkomt als we daaraan trekken. En die luxaflexjes hangen ook niet bij de grens van Nederland of Europa. We moeten het met z’n allen, wereldwijd oppakken.

Nog wat tips

  • Maak verduurzaming haalbaar en betaalbaar door de natuurlijke (logische) momenten uit te kiezen waarop je iets aanpakt.
  • Isoleren is altijd goed, van welke warmtebron je in de toekomst ook gebruik maakt. Dus is je woning aan renovatie toe? Neem meteen die isolatie mee.
  • Doe gewoon een extra vestje aan als het koud is en zet de verwarming een graadje lager. Ook daarmee help je die ene aarde van ons.
  • Stem LGV lijst 4

Floor Bal