0638510095 info@lgv-velsen.nl

FredKappenTijdens de carrousel van 2 oktober heeft fractielid Fred Kappen de zaken belicht die volgens LGV (nog) meer aandacht behoeven:

  • Als gemeente de initiatieven van burgers en bedrijfsleven stimuleren.
  • De waterstofcentrale uitwerken, die al eerder is voorgesteld (motie 5-7-2012)
  • Geluid Schiphol mag niet toenemen. Meer vliegverkeer voor de Flevopolder.
cropped-fff.jpg

meer personen- en vrachtvervoer over water

  • Regionale mobiliteitsvisie: meer vracht- en personenvervoer over water.
  • Z.s.m. afspraken maken met woningcorporaties om het duurzaam wonen vorm te geven
  • Aandacht voor (bewustwording) afvalscheiding via ‘n nota: “Van afval naar grondstof.”
  • Onderzoek stimuleren om energie uit zeewater te winnen. Veel meer bomen en struiken terugplanten maar ook vuilcontainers voor zwerfvuil te plaatsen in de parken.
  • Bodemverontreiniging voorkomen en handhaven.
  • Bodemenergie uitwerken.

Fred Kappen aan het woord tijdens de carrousel. (klik bij: 2 19.30-21.00 uur Opstellen Milieu-beleidsplan 2015-2020 op driehoekrechtshet driehoekje (r) en daarna op Fred Kappen).