0638510095 info@lgv-velsen.nl

 

LGV heeft de afgelopen periode haar bestuurlijke verantwoordelijkheid genomen en bewezen een stabiele partij te zijn.
In samenspraak met de inwoners van Velsen zijn een aantal zaken uitgevoerd, o.a. de rotonde in Driehuis, de Woningbouwontwikkeling aan de Lange Nieuwstraat en Oud – IJmuiden. Helaas heeft de start van de ontwikkeling aan de Lange Nieuwstraat vertraging opgelopen, omdat tegen het woningbouwproject IJkpunt bezwaren zijn ingediend door een klein aantal buurtbewoners en tegen het project op de voormalige KPN locatie is helaas bezwaar ingediend door De Deka Markt.
LGV betreurt dit, want het was en is een speerpunt van LGV dat de lege gaten van IJmuiden zo snel mogelijk bebouwd worden. Uiteraard heeft een ieder de mogelijkheid om bezwaar in te dienen, maar bezwaren indienen tegen plannen die voldoen aan een vastgesteld bestemmingsplan hebben volgens ons weinig kans van slagen bij de rechters, maar vertraagd de woningbouw. De huurders en kopers van de woningen die zitten te springen om hun nieuwe woning te betrekken zullen nu langer moeten wachten en de kopers komen voor hogere kosten te staan, dat betreuren wij.
Ondanks een enkele vertraging zijn er afgelopen jaar voldoende woningen opgeleverd zodat de wachtlijsten op de woningmarkt niet groeiden en ook huurders van herstructureringsprojecten konden worden geherhuisvest. Voor de komende jaren vragen wij echter wel meer aandacht voor het “ middensegment”, de huurwoningen vlak boven de sociale huurgrens.

De OZB is het afgelopen jaar niet extra verhoogd en de totale gemeentelijke heffingen zijn omlaag gebracht.
Mede door uw inzet en die van de kinderen, in samenwerking met de BeestenBende en het PieterVermeulenMuseum, hebben wij zwerfafval verminderd en zijn wij beter gaan scheiden. Daardoor is de afvalstoffenheffing gedaald. De stijging van de rioolheffing is aan banden gelegd door projecten te combineren en werk met werk te maken.
Met bovenstaande resultaten heeft LGV wederom een aantal verkiezingsbeloften ingewilligd.
Maar wij richten ons ook op de toekomst. In ons verkiezingsmanifest LGV Oog voor Velsen”, te raadplegen op onze Facebookpagina en website, geven wij een aantal speerpunten aan. Deze speerpunten zullen wij, als u ons daarvoor in de gelegenheid stelt, ook de komende jaren wederom proberen waar te maken en na te komen.
LGV wil verder uitvoering geven aan de vijf impulsprojecten uit de Visie op Velsen 2025 met als leidraad de Strategische Agenda.
– – – – –
Daarnaast geeft LGV in haar verkiezingsmanifest aan zich in te willen zetten voor;
– Een duurzame economische ontwikkeling
– Vitaal en sociaal in Velsen
– Wonen en Leven in Velsen
– Burger en Bestuur.
De kandidaat raadsleden zullen in iedere volgende uitgave van de Jutter en Hofgeest een onderwerp uit hun portefeuille nader toelichten. Hierdoor kunt u ook nader kennismaken met onze kandidaat raadsleden.
Een keur van kandidaten, waarmee wij vertegenwoordigd zijn over de gehele gemeente Velsen, met veel kwaliteiten op elk terrein, waar ik leiding aan mag geven en enorm trots op ben.
Van de eerste 9 kandidaten komen er 6 uit IJmuiden 1 uit Velsen Noord 1 uit Driehuis en 1 uit Velserbroek. De kandidaten, vanaf nummer 10 op de lijst komen uit de gehele gemeente inclusief Santpoort.
Techport IJmond
Brak& Kustvisie
Offshore Windenergie
Havenkwartier Halkade & Oud IJmuiden Citymarketing en IJmuiden Rauw aan Zee.

Het is dus raadzaam voor u, om wekelijks de Jutter en Hofgeest te blijven volgen, zodat u alvast een inzicht krijgt in onze standpunten voor de komende verkiezingen.
LGV is trots op Velsen en haar inwoners. Wij beseffen dat wij dit moeten koesteren. Door regelmatig met elkaar van gedachten te wisselen werken wij aan een open en transparante samenwerking met als doel een Levendig en Gezond Velsen.
Namens de fractie en het bestuur van LGV wens ik u een voorspoedig en gezond 2018.
Leo Kwant Fractievoorzitter LGV.