0638510095 info@lgv-velsen.nl

‪LGV stelt wederom vragen aan het college betreft onveilige situatie aan het strand door het slechte zicht op strand en zee voor de IJmuider Reddingsbrigade  “Het mag niet zo zijn dat een duintop belangrijker is dan mensen levens”

Vragen van de raad

Datum 06-08-2020
Naam raadslid Leo Kwant
Fractie LGV
Registratienummer
Portefeuillehouder(s)

Onderwerp: 

Zicht reddingsbrigade IJmuiden

Toelichting bij de vragen:

Via de nieuwsmedia komt het bericht binnen dat de reddingsbrigade in IJmuiden

geen zicht meer heeft op de zee doordat het duin steeds hoger wordt.

Naar aanleiding van mijn eerder gestelde vragen over het zicht van de reddingsbrigade aan het strand van IJmuiden voel ik mij genoodzaakt u college hier wederom over te bevragen. 

Vraag 1 

Is het college het met mij eens dat , nu ook het toezicht via de camera niet meer functioneert, de veiligheid van de badgasten niet meer gegarandeerd kan worden?

Vraag 2

Is het college het met mij eens, dat nu met de veel voorkomende muien het levensgevaarlijk is om nu in zee te zwemmen nu de reddingsbrigade geen zicht meer heeft?

Vraag 3

Wat gaat het college nu op zeer kort termijn voor maatregelen nemen om een veilige situatie te creëren voor nu en voor de toekomst zodat de reddingsbrigade haar werk naar behoren kan doen? 

En de veiligheid van de zwemmers in zee beter gewaarborgd is.

Ik zie uw antwoorden en maatregelen zo snel mogelijk tegemoed via de griffie.

Leo Kwant

Fractievoorzitter LGV