0638510095 info@lgv-velsen.nl

Vragen van de raad

Datum23-02-2021
Naam raadslidPeter Stam
FractieLGV
Registratienummer 
Portefeuillehouder(s)B. Diepstraten / S. Dinjens

Onderwerp: Het project het Groene Strand is begonnen: het Kennemerstrand als pilot.

Toelichting bij de vragen.

Het project het Groene Strand is begonnen: het Kennemerstrand als pilot. Dit is de kop boven een artikel op de website van Stichting Duinbehoud.

Deze kop wordt gevolgd door de quote: “Het Kennemerstrand bij IJmuiden zal een van de eerste Groene Stranden worden. De voorbereidingen zijn in volle gang”.

In het als bijlage bijgevoegde artikel worden tal van uitspraken gedaan, zoals:

➢ “kijken hoe we de rust op het strand terug kunnen krijgen”

➢ “minder honden (los) te laten lopen”

➢ “gaan we zorgen voor het markeren van rustgebieden waar nieuwe duinen zich kunnen ontwikkelen”

➢ “We willen er namelijk voor zorgen dat de Bontbekplevier weer terugkomt. 

➢ “Hiervoor gaan we – tijdelijk – stukken  strand markeren met een touw”

➢ “gaat in juni het gemarkeerde deel van het strand weer open voor de recreanten”

➢ “als eerste de IJmuider gemeente ambtenaren van natuur, strand en toerisme op de hoogt bracht van het Groene strand project”

Voor het volledige artikel verwijzen wij naar de website van Stichting Duinbehoud. https://www.duinbehoud.nl/het-project-het-groene-strand-is-begonnen-het-kennemerstrand-als-pilot/

De fractie van de LGV is zeer verrast door dit artikel en heeft hierover de volgende vragen.

Vraag 1

Zijn zoals aangegeven op de website van Stichting Duinbehoud de ambtenaren van natuur, strand en toerisme op de hoogte van het project Groene Strand?

Zo ja, in welke mate zijn ze hierbij betrokken en wat is hun rol?

Vraag 2

Is het college op de hoogte van dit project?

Zo nee: Hoe kan de Stichting Duinbehoud dan claimen dat het project het Groene Strand is begonnen met als pilot het Kennemerstrand?

Zo ja: waarom is bij zo’n ingrijpend project de raad niet geinformeerd?

Vraag 3

De stichting Duinbehoud stelt op haar website contact te leggen met de bewoners van de vakantiehuisjes, de strandpaviljoens en de bewoners van Seaport Beach Resort. Bij navraag is gebleken dat er tot op heden geen contact is gelegd. Bovendien vergeet de stichting een heel belangrijke gebruiker van het strand namelijk de evenementenbureaus.

Hoe staat het college tegenover deze manier van niet communiceren?

Vraag 4

Hoe ziet het college dit project in relatie met de doelstelling het toerisme te bevorderen?

Vraag 5

Hoe ziet het college dit project in relatie met alle ondernomen actie en besluitvorming om van het Kennemerstrand een activiteitenstrand te maken, waarbij speciaal hiervoor zones zijn ingericht?

Vraag 6

Hoe ziet het college dit project in relatie met de te ontwikkelen Kustvisie?

Vraag 7

Hoe ziet het college dit project in relatie met het inperken van de mogelijkheden van de huidige gebruikers van het strand zoals de strandhuisbewoners, de strandpaviljoens, de evenementenbureaus en de toeristen in relatie met dit project?

Dit ook in relatie met alle gedane investeringen van betrokkenen en de buitengewone penibele situatie waarin zij verkeren door de corona crisis?

Vraag 8

Is het college het met de LGV eens dat natuurbehoud een belangrijke zaak is ( in dit geval is het geen natuurbehoud maar uitbreiding) maar dat ontspanning voor de mensen op een strand  in alle vrijheid die dat geeft nog veel belangrijker is?