Onderwerp:

Zorgen over woningbouwopgave gemeente Velsen n.a.v. uitspraak Raad van State bouwvrijstelling, berekening stikstofuitstoot tijdens de bouwfase

Toelichting bij de vragen:

De Raad van State heeft vandaag, 2 november 2022, een tussenuitspraak gedaan in de zaak over het inpassingsplan “Porthos transport en opslag van co2”. De uitspraak gaat over de zogenoemde bouwvrijstelling. Die bouwvrijstelling komt erop neer dat de stikstofuitstoot tijdens de bouwfase niet meer afzonderlijk hoeft te worden onderzocht en beoordeeld.

Uitspraak: “De bouwvrijstelling stikstof is van tafel”

De bouwvrijstelling stikstof voldoet niet aan het Europesenatuurbeschermingsrecht. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State kan daardoor niet anders dan constateren dat de bouwvrijstelling niet gebruikt mag worden bij bouwprojecten.

www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@133608/bouwvrijstelling-stikstof-van-tafel/

Het versnellen van de woningbouw, waar LGV een groot voorstander van is, komt o.i. door deze uitspraak in het geding. Er zal op korte termijn geanticipeerd moeten worden op deze uitspraak.

Vraag 1

Kan het college aangeven wat de gevolgen zijn voor de woningbouwopgave van de gemeente Velsen?

Vraag 2

Kan het college aangeven wat de gevolgen zijn voor de tijdspaden die gekoppeld zijn aan de bouwprojecten in Velsen?

Vraag 3

Kan het college aangeven wat de gevolgen zijn voor de uitwerking van het Koersdocument en de daarin genoemde projecten?

 

Vraag 4

Kan de gemeenteraad van Velsen actief worden geïnformeerd op welke wijze de gemeente Velsen de gevolgen van de uitspraak op gaat pakken om de continuïteit van planvorming en uitvoering van m.n. woningbouw te waarborgen?

Wij zien de beantwoording van deze vragen graag binnen 15 werkdagen tegemoet, met tussenkomst van de griffie