Onderwerp: VOB kade te Velsen-Noord

Toelichting bij de vragen:

Sinds het vertrek van de Silja Europa wordt er geconstateerd dat er bij de VOB kade (herstel)werkzaamheden plaats vinden. Hierover hebben LGV en Forza IJmond de volgende vragen:

Vraag 1

Waarom zijn deze (herstel)werkzaamheden nodig en wat is de duur van de (herstel)werkzaamheden?

Vraag 2

Zijn deze (herstel)werkzaamheden reguliere werkzaamheden of zijn deze noodzakelijk als gevolg van het aangemeerd hebben gelegen van de Silja Europa?

Vraag 3

Is het nu uit moeten voeren van deze (herstel)werkzaamheden ook de reden geweest waarom de Silja Europa per 1 juli jl. moest vertrekken? 

Vraag 4

Wie draagt de kosten voor de (herstel)werkzaamheden en wat zijn die kosten?

 

Vraag 5

In hoeverre hebben de problemen met de VOB-kade invloed op de werkdruk van ons ambtelijk apparaat? Met andere woorden hoeveel FTE wordt er nu ingezet en waar zouden deze personen anders aan werken?

Vraag 6

Was uw college bekend met de staat waarin de VOB-kade zich bevindt? En zo ja, sinds wanneer was uw college daarvan op de hoogte?

Vraag 7

Waarom is de raad niet geïnformeerd over de staat waarin de VOB-kade verkeerde?

Vraag 8

Het voornemen is om een andere boot aan de VOB-kade aan te meren voor de opvang van asielzoekers. Is dit wel veilig en verantwoord gelet op de staat van de VOB-kade nu en na (herstel)werkzaamheden? 

Vraag 9

Storm Polly heeft veel schade aangericht ook binnen gemeente Velsen. Is het wel verantwoord om mensen op een boot op te vangen met de kans op dergelijke stormen/weersomstandigheden?  

Vraag 10

In hoeverre zijn de staat van de VOB-kade en weersomstandigheden door uw college meegenomen in het onderzoek naar opvanglocaties en door welke partij(en) is dit onderzocht en beoordeeld?  

Vraag 11

Wordt de kade na afronding van de (herstel)werkzaamheden nog onderzocht op geschiktheid en veiligheid voor het opvangen van asielzoekers op een aldaar aangemeerde boot? Zoja, door welk bedrijf vindt dit onderzoek dan plaats? 

Vraag 12

Tijdens de behandeling van het onderwerp opvang asielzoekers is in de raad ook zijkanaal C aan de orde gesteld. Uw college heeft aangegeven dat Zijkanaal C niet geschikt is om een riviercruiseboot aan te laten meren. Het zou niet veilig zijn en daarnaast te duur. Kan uw college aangeven door welk onderzoeksbureau dit is vastgesteld? Als er geen onderzoeksbureau is ingeschakeld, wie heeft dan het advies aan uw college gegeven? En zijn degene die het advies gegeven hebben hiervoor gekwalificeerd?