Wijkgericht werken

 

U bent Velsenaar en woont in:
pnb_Velserbroek pnb_velsen_zuid pnb_SantpoortNoord pnb_Driehuis
pnb_IJmuiden pnb_VelsenNoord pnb_SantpoortZuid
Wist u toch? Ja, maar u woont wellicht toch in een andere Velsense wijk! Bijv.:
pnb_velsen_zuid  en pnb_Driehuis  (Wijk 00)
 of pnb_IJmuiden_West  of spaarndammerpolder
Wist u dàt? Kijk maar op onderstaande kaart in welke wijk u -volgens het wijkgerichte  beleid, dat de gemeente Velsen al enige tijd hanteert- administratief woont en dus de vergaderingen kunt bijwonen, meepraten, wie uw contactpersonen zijn enz…
(Zie ook: website gemeente Velsen – Wijken)

wijkindeling-velsen

Bron: website gemeente Velsen