Veel beloven, weinig geven doet een gek in vreugde leven (jan 2014)

leo2014HaHLGV gaat er vanuit dat na de komende gemeenteraadsverkiezingen bestuurlijk schoon schip gemaakt kan worden. Bij de laatstgehouden verkiezingen werden de lokale partijen heel arrogant opzij geschoven.

Uit alle hoeken en gaten werden toen wethouders aangetrokken, waarbij kwaliteit blijkbaar niet van belang was. Het belangrijkst was dat de lokalen buiten de deur gehouden zouden worden.

En wat hebben we genoten van het beleid van enkele wethouders. Komen er na de komende verkiezingen, waaraan zelfs drie lokale partijen (ZEN, VL en LGV) meedoen, nieuwe kansen?

Als we terugdenken aan de miljoenendans aan de Oude Pontweg; de drooglegging van de Koopgoot en de tientallen miljoenen die over de balk worden gesmeten voor de HOV-bus krijgen we gelijk nare dromen.

Een uitzonderlijk voorbeeld van bestuurlijk onbenul vormt wel de handel en wandel van wethouder Westerman. Ja, we realiseren ons dat de GroenLinks wethouder moeilijke tijden heeft doorgemaakt en dat hij niet meer de jongste is. Het vele reizen naar verre oorden om Internationale KIMO-waterzaken in het gareel te brengen heeft waarschijnlijk zijn tol geëist. Wij herinneren ons zijn standvastigheid en moed toen hij de confrontatie aanging met de door hem vermeende harde criminelen die zich meester hadden gemaakt van de jachthaven.
Zelfs het busreisje waarin hij een medereiziger in een kogelvrij vest waarnam en hij het idee had dat hij met een pistool in zijn rug werd gepord, kon hem niet uit zijn evenwicht brengen. Het is dus niet vreemd dat deze wethouder dan ook in zijn cultuurportefeuille de weg is kwijtgeraakt.

LGV heeft steeds voorop gelopen om het Witte Theater in zijn veelvormigheid te behouden. Onze voorstellen hieromtrent werden door de wethouder voortdurend ontraden en arrogant opzij geschoven. De afbraak van dit theater is een aderlating voor de burgers van Velsen. Jarenlang was dit -letterlijk en figuurlijk ‘laagdrempelige podium’- toonaangevend en door artiesten geliefd om try-outs in te spelen. Naast vele bekende cabaretiers maakten ook de Velsense scholen en amateurgezelschappen veelvuldig gebruik van het Witte Theater.

Argumenten om het theater de nek om te draaien zijn er niet. De cultuurwethouder heeft de dure plicht de cultuursector te versterken en niet af te breken. Als de bal wordt weggehaald kan er helemaal niet gevoetbald worden.
lgv2014campagne 600Al met al lijkt wethouder Westerman lamgeslagen en niet in staat tot actie. Hij heeft het steeds over wachten op witte rook maar LGV zit niet te wachten op rook maar wel op bestuurders die cultuurafbraak stoppen. “ ‘t Is vijf vóór twaalf ”, ook voor het Witte Theater. Als we een eind maken aan het over de balk smijten van gemeenschapsgeld, zou het in stand houden van het Witte Theater gemakkelijk betaald kunnen worden.

Namens LGV
Leo Kwant