Pronken met andermans veren (sep 2013)

In de politiek is men het heel gewoon gaan vinden dat een raadslid over een bepaald onderwerp zijn of haar mening verandert. Maar raadslid Dreijer bakt ze echter wel erg bruin.
Zonder blikken of blozen laat ze via haar Boelekrantje horen dat zij van mening is dat de aanleg van het Hoogwaardige Openbaar Vervoertraject (HOV) rijp is voor heroverweging. Intussen werden wij door dit raadslid ook verzopen door haar schriftelijke vragen. Hoe dan ook dit raadslid wil in de belangstelling staan in de raad van Velsen.

Steeds heeft LGV in de Raad van Velsen aangedrongen op een andere en betere invulling van het openbare vervoer. Dit heeft in de pers nauwelijks enige aandacht gekregen. Raadslid Dreijer heeft zich nimmer geschaard achter onze kritische opstelling aangaande de HOV. Maar nu er donderwolken aan de horizon verschijnen verandert ze vliegensvlug van mening.

Onze zienswijze over het HOV en de Koopgoot vormde de reden om niet met ons in zee te gaan. Bij de vorming van een nieuw college werd LGV heel arrogant opzij geschoven. Inmiddels weten wij hoe de zaken er voor staan. De planvorming voor het uiteindelijk niet doorgaan van de koopgoot heeft bijna een miljoen gekost en LGV voorspelt een gigantische afgang van de HOV-plannen. LGV heeft daar altijd op gewezen en… raadslid Dreijer is nu ook wakker geworden!
Fokke Zaagsma van de IJC meldde al dat er zelfs nooit onderzoek werd gedaan naar rentabiliteit van het HOV traject.

Het programma “over Over de balk” zou van deze affaire van smullen. De eerste aanwijzingen voor een ramp zijn er al. In twee mooie stranddagen werden in drie bussen op het traject Kromhoutstraat-strand in totaal 6 passagiers geteld.

Gemakshalve herhalen wij onze standpunten over de HOV en de afwikkeling en het gemotoriseerd vervoer. Driehuis wil minder autoverkeer door het dorp. Dan ligt het voor de hand om het niet-bestemmingsverkeer af te wikkelen over de oude spoorlijn tot de overgang Zeeweg. Dan krijgt het HOV de ruimte om gewoon over het reguliere traject te rijden waardoor ook de verzorgingshuizen en de woningen aan de Binnenhaven worden bediend. Met aanvullende verkeersmaatregelen behoeven de Leeuweriklaan Minister van Houtenlaan niet overhoop gehaald te worden. Daarmee zijn de bezwaren van de verkeerspolitie en de schoolbesturen ondervangen.
Bovendien is een grote besparing te realiseren waardoor de Fast Flying Ferry wellicht levensvatbaar blijft.

Volmaakte plannen bestaan niet maar onze aanpak voor de verkeersafwikkeling is naar onze mening het beste. Wij hebben een alternatief plan ingebracht voor tweezijdig winkelen aan de Lange Nieuwstraat. Ook dat plan is inmiddels overgenomen. Dus moet LGV moet wel bij de les blijven want de draaiende collega’s liggen op de loer! Is dit het -absoluut niet arrogante-, maar wel met gezond verstand bereikte ‘Gelijk van LGV’?

Leo Kwant,
fractievoorzitter