LGV ondersteunen?


vppg
LGV is lid van de VPPG

Wilt u LGV financieel steunen?
Neem dan s.v.p. contact op met onze penningmeester Fred Kappen (mail of bel: 06- 19663931) en noteer alvast ons bankrekeningnummer: NL80RABO 012.83.23.116 (IBAN)


geld

Wist u: dat een donatie aan een politieke partij aftrekbaar is van de belastingen?