Donderdag 26 Januari 2023 is in de raad van Velsen na een een turbulent debat besloten om de Boot in Velsen noord waar asielzoekers verblijven niet op 1 maart weg te laten gaan.

Er is met de Staatssecretaris en het COA een bindende afspraak gemaakt en vastgelegd in een overeenkomst dat de boot op 1 maart 2023 zou vertrekken.

Nadat de Staatssecretaris en het COA een half jaarboek gelegenheid hebben gehad om vervangend onderkomen te regelen voor de asielzoekers is er echter niets gedaan. Er is ook geen enkele maal aangegeven dat 1 maart 2023 ter discussie zou staan.

6 weken voor de 1 maart komt de Staatssecretaris met een brandbrief waarin hij het college van B&W verzoekt of de boot minimaal een half jaar langer mag blijven liggen, omdat de situatie dringend is. Een totale overval.

Het college van B&W is voornemens om niet op dit verzoek in te gaan, maar vraagt de Gemeenteraad zienswijze en/ of bedenkingen aan te geven.

Een aantal partijen in de Gemeenteraad geeft aan toch gevoelig te zijn voor het verzoek van Staatssecretaris en om humanitaire reden voor de asielzoekers en dienen een zienswijze in om, voordat de boot daadwerkelijk vertrekt een volksraadpleging onder de bewoners van Velsen Noord te houden.

Voordat er een definitief besluit was genomen om de boot aan te laten meren in Velsen Noord heeft LGV in samenwerking met Forza de Gemeenteraad voorgesteld eerst een volksraadpleging onder de inwoners van Velsen Noord te houden wat zij van het verzoek van de Staatssecretaris vinden.

De overgrote meerderheid in de Gemeenteraad was hier geen voorstander van en nu wil men een volksraadpleging onder de inwoners van Velsen Noord wat zij van het asielschip vinden en of deze boot niet kan blijven liggen. Een totaal onbetrouwbarehandelwijze en een minachting naar de inwoners van Velsen.

LGV en Forza hebben zich hier met hand en tand tegen verzet, want wij zijn van mening, dat er afspraken gemaakt zijn met de inwoners van Velsen Noord, maar ook met alle inwoners van Velsen, dat de boot 1 maart 2023 weg zou gaan.

Om elk misverstand uit de weg te gaan willen wij nogmaals benadrukken dat LGV en Forza tegen het voorstel hebben gestemd, want wij willen ons aan onze belofte houden en duidelijk willen aangeven dat u op ons kunt vertrouwen.

Voor ons geldt; Afspraak is afspraak.

 

Fractie LGV en Forza.