Volgens de Kiesraad moet een politieke partij statuten hebben en veelal zijn het verenigingen. Zo ook de Vereniging Lijst Gerard Vosse (LGV), die op 16 november 2005 is opgericht (Statuten).

Aanvankelijk waren we er van overtuigd dat we veel leden zouden krijgen en jaarlijks vergaderingen e.d. zouden gaan beleggen. De praktijk was weerbarstiger. In het algemeen werden de vergaderingen steevast bezocht door de bekende groep actieve LGV’ers en kwamen slechts bij uitzondering enkele leden opdagen.

Tegenwoordig is de maatschappelijke tendens, dat verenigingen minder in trek zijn en moeten we ons aanpassen aan de veranderende omstandigheden. We neigen dan ook naar een andere structuur. Voor de wet moeten we een vereniging blijven met leden en statuten. Maar er komen meerdere mogelijkheden om ‘bij LGV te horen’.

Leden
We zien dan ook dat er momenteel een aantal personen zijn, die zich als LGV-lid hebben aangemeld, contributie betalen (€ 24,- per jaar) en op de hoogte willen blijven van het reilen en zeilen van LGV. Via een Algemene Vergadering kunnen de leden bij meerderheid bepalen wat in de vereniging gebeurt. Om u op te geven kunt u hier klikken.

Sympathisanten
Er is een grotere schare LGV-sympathisanten. Zij voelen zich wel verwant met LGV en hangen het LGV-gedachtengoed aan. Zij ondersteunen LGV in woord en daad, maar om nu lid te worden, dat gaat hen iets te ver. U hoort hun positieve LGV-geluiden in de wandelgangen en tijdens verjaardagsdiscussies!

Geestverwanten of gelijkgestemden
Deze groep is het eens met (de) LGV-standpunten en willen graag samenwerken om het realiseren van deze standpunten mogelijk te maken. Zij willen dan ook graag -uitsluitend op deze vlakken- met LGV samenwerken. Zelfs politieke tegenstanders kunnen zich op diverse punten met ons verenigen en gelijkgestemde zijn.

Ondersteuners
LGV-ondersteuners willen geen lid worden, maar LGV wel (financieel) ondersteunen. Dit doen ze door een eenmalige of regelmatige donatie of door een schenking. Onze penningmeester houdt zich natuurlijk vooral aanbevolen voor hun bijdragen. (zie: Steun LGV).

LGV-Achterban
Als we al deze groepen bij elkaar optellen, hebben we de achterban van LGV te pakken. Hoeveel personen dit zijn is moeilijk te bepalen. Slechts de leden zijn officieel te tellen, maar de meer dan 550 ‘Likers’ op Facebook en de meer dan 260 volgers op Twitter, willen LGV ook in de gaten houden!