Leo Kwant Fractie voorzitter/ Besytuursvoorzitter a.i.

communicatie & externe betrekkingen, Burgerzaken, Integriteitsbeleid en aanpak ondermijning Regionale samenwerking, Personeel en organisati, Sail 2020, Economische zaken, Havens, Financiën, MRA, Techport, Ruimtelijke ontwikkeling, Omgevingswet, Wonen en woningbouw, Woningopgave, Revitalisering sociale woningvoorraad, Werk en inkomen, Onderwijs en arbeidsmarkt, Lid rekenkamer commissie en regiegroep IJmond

Leo Aardenburg (raadslid)

Openbare orde en veiligheid, Klimaat, Water, Leefbaarheid, Dierenwelzijn, Welzijn

Milco Kwant (Raadslid)

Jeugd beleidJeugd beleid Groen en landschaps commissie Sport, recreatie en toeristme Informatiemanagement en automatisering

Tamara Rutte (steunfractie lid)

Afvalbeheer en riolering, grondzaken, Facilitaire zaken, openbare orde en veiligheid, Brandweer en crisicbeheersing, MRA, Overheidsparticipatie, Intergrale werkwijze gemeente, Democratische en bestuurlijke vernieuwing, Burgerzaken, Communicatie en externe betrekkingen.