0638510095 info@lgv-velsen.nl

Leo Kwant Fractie voorzitter

communicatie & externe betrekkingen, Burgerzaken, Integriteitsbeleid en aanpak ondermijning Regionale samenwerking, Personeel en organisati, Sail 2020, Economische zaken, Havens, Financiën, MRA, Techport, Ruimtelijke ontwikkeling, Omgevingswet, Wonen en woningbouw, Woningopgave, Revitalisering sociale woningvoorraad, Werk en inkomen, Onderwijs en arbeidsmarkt, Lid rekenkamer commissie en regiegroep IJmond

Floor Bal (wethouder)

Wonen en woningbouw, Enbergietransitie, Afvalbeheer en riolering, Gemeentelijk vastgoed, Woningbouwopgave, Warmtenet en 

Sige Bart (raadslid)

Europese en internationale aangelegenheden, Wijkparticipatie, Overheidsparticipatie, Bereikbaarheid en mobiliteit, Recreatie en strandzaken, Sport, Grondzaken, Intergrale werkwijze gemeente, Havenkwartier & Oud IJmuiden, Facilitaire zaken, Democratische en bestuurlijke vernieuwing, Gemeentelijk vastgoed, Informatievoorziening en digitalisering, Citymarketing en Rauw aan zee, Zorg, Volksgezondheid en Zorgtransitie.

Piet Deudekom (raadslid)

Toezicht, Openbare ruimte, Groen en landschap, Duurzaamheid, Kustvisie en BRAK!, Jeugd, Energietransitie, Afvalbeheer en riolering, Warmtenet, Kunst en cultuur, Offshore wind en Onderwijs

Leo Aardenburg (raadslid)

Openbare orde en veiligheid, Klimaat, Water, Leefbaarheid, Dierenwelzijn, Welzijn

Peter Stam (raadslid)

Wonen en woningbouw, Gemeentelijk vastgoed, Energietransitie, Warmtenet, Offshore wind, Welzijn, Sociaal domein (jeugd, zorg en zorgtransitie), Leefbaarheid, Volksgezondheid, Luchtkwaliteit, Regionale samenwerking,

Milco Kwant (steunfractie lid, Bestuurslid)

Jeugd beleidJeugd beleid Groen en landschaps commissie Sport, recreatie en toeristme Informatiemanagement en automatisering

Tamara Rutte (steunfractie lid)

Afvalbeheer en riolering, grondzaken, Facilitaire zaken, openbare orde en veiligheid, Brandweer en crisicbeheersing, MRA, Overheidsparticipatie, Intergrale werkwijze gemeente, Democratische en bestuurlijke vernieuwing, Burgerzaken, Communicatie en externe betrekkingen.

Paul van der Veen (bestuursvoorzitter)

Fred Kappen (bestuurslid, penningmeester)

Milco Kwant (steunfractie lid, Bestuurslid)

Jeugd beleidJeugd beleid Groen en landschaps commissie Sport, recreatie en toeristme Informatiemanagement en automatisering

Meer sociale huur op terrein: The Smugglers.

Meer sociale huur op terrein The Smugglers door LGV ingediende motie.Om zo te zorgen dat de afgesproken 30% ook in dit deel gerealiseerd kan worden. Bron: Ijmuider…
Read More

LGV wil duidelijkheid over bouwplan kustplaats.

Leo Kwant (LGV) heeft afgelopen donderdag in de sessie “versnelling woningbouw” aangegeven duidelijkheid te willen hebben betreft het bouwplan Kustplaats met ongeveer 1000 woningen. Als in September blijkt dat het niet (snel) gaat lukken, moet Velsen...
Read More

LGV gelijk aan haar zijde!

LGV gelijk aan haar zijde na indienen van Amendement. LGV vindt gezondheid van de inwoners het belangrijkst….
Read More

LGV stelt vragen:

LGV stelt vragen:Betreft verniewing asfalt…
Read More

Aktieplan Velsen-Noord

Read More

19:30 online toelichting RIVM-briefrapport Tata Steel

Vanavond zal er om 19:30 een online toelichting zijn op het RIVM-briefrapport. toegang is mogelijk via onderstaande link:…
Read More