0638510095 info@lgv-velsen.nl

Leo Kwant Fractie voorzitter

communicatie & externe betrekkingen, Burgerzaken, Integriteitsbeleid en aanpak ondermijning Regionale samenwerking, Personeel en organisati, Sail 2020, Economische zaken, Havens, Financiën, MRA, Techport, Ruimtelijke ontwikkeling, Omgevingswet, Wonen en woningbouw, Woningopgave, Revitalisering sociale woningvoorraad, Werk en inkomen, Onderwijs en arbeidsmarkt, Lid rekenkamer commissie en regiegroep IJmond

Floor Bal (wethouder)

Wonen en woningbouw, Enbergietransitie, Afvalbeheer en riolering, Gemeentelijk vastgoed, Woningbouwopgave, Warmtenet en 

Sige Bart (raadslid)

Europese en internationale aangelegenheden, Wijkparticipatie, Overheidsparticipatie, Bereikbaarheid en mobiliteit, Recreatie en strandzaken, Sport, Grondzaken, Intergrale werkwijze gemeente, Havenkwartier & Oud IJmuiden, Facilitaire zaken, Democratische en bestuurlijke vernieuwing, Gemeentelijk vastgoed, Informatievoorziening en digitalisering, Citymarketing en Rauw aan zee, Zorg, Volksgezondheid en Zorgtransitie.

Piet Deudekom (raadslid)

Toezicht, Openbare ruimte, Groen en landschap, Duurzaamheid, Kustvisie en BRAK!, Jeugd, Energietransitie, Afvalbeheer en riolering, Warmtenet, Kunst en cultuur, Offshore wind en Onderwijs

Leo Aardenburg (raadslid)

Openbare orde en veiligheid, Klimaat, Water, Leefbaarheid, Dierenwelzijn, Welzijn

Milco Kwant (steunfractie lid, Bestuurslid)

Jeugd beleidJeugd beleid Groen en landschaps commissie Sport, recreatie en toeristme Informatiemanagement en automatisering

Semra de Boer-Kerkum (steunfractie lid)

 

Paul van der Veen (bestuursvoorzitter)

Fred Kappen (bestuurslid, penningmeester)

Milco Kwant (steunfractie lid, Bestuurslid)

Jeugd beleidJeugd beleid Groen en landschaps commissie Sport, recreatie en toeristme Informatiemanagement en automatisering

Wethouder Floor Bal blijft ook na afhaken Tata Steel positief. ’Warmtenet IJmond gaat door’

Dat Tata vooralsnog afziet van de levering van restwarmte is ’jammer’, maar het betekent zeker niet het einde van het Warmtenet IJmond. Dat zegt wethouder Floor Bal van de gemeente Velsen. Maandag ontvingen de samenwerkingspartners in het Warmtenet IJmond –...
Read More

Deze week in de tegenstelling:

Deze week in de Tegenstelling: Leo Kwant (LGV) en Leen de Winter (ChristenUnie) over het Missiehuis Driehuis.
Read More

Amendement: “Stedenbouwkundige visie” van LGV unaniem aangenomen!

Amendement: “Stedenbouwkundige visie” van LGV en mede ondertekenaars is afgelopen donderdag avond  30-1 jl. unaniem aangenomen #stedenbouwkundige #houtskoolschets Afgelopen donderdag is er tijdens de raardvergadering door LGV amendement :...
Read More

Fijne feestdagen!

Read More

Eindelijk enig begrip voor het bestaan van lokale partijen.

Van Zanen: ‘Lokale politieke partijen afgescheept met fooi’ vrijdag 29 november 2019 ‘Van de 9 miljoen extra subsidie voor politieke partijen gaat geen cent naar de lokale partijen. Alleen het Kennispunt lokale politieke partijen krijgt de...
Read More

Visie van LGV

Deze week staat LGV in de Jutter/Hofgeest….
Read More