0638510095 info@lgv-velsen.nl

Leo Kwant Fractie voorzitter

communicatie & externe betrekkingen, Burgerzaken, Integriteitsbeleid en aanpak ondermijning Regionale samenwerking, Personeel en organisati, Sail 2020, Economische zaken, Havens, Financiën, MRA, Techport, Ruimtelijke ontwikkeling, Omgevingswet, Wonen en woningbouw, Woningopgave, Revitalisering sociale woningvoorraad, Werk en inkomen, Onderwijs en arbeidsmarkt, Lid rekenkamer commissie en regiegroep IJmond

Floor Bal (wethouder)

Wonen en woningbouw, Enbergietransitie, Afvalbeheer en riolering, Gemeentelijk vastgoed, Woningbouwopgave, Warmtenet en 

Sige Bart (raadslid)

Europese en internationale aangelegenheden, Wijkparticipatie, Overheidsparticipatie, Bereikbaarheid en mobiliteit, Recreatie en strandzaken, Sport, Grondzaken, Intergrale werkwijze gemeente, Havenkwartier & Oud IJmuiden, Facilitaire zaken, Democratische en bestuurlijke vernieuwing, Gemeentelijk vastgoed, Informatievoorziening en digitalisering, Citymarketing en Rauw aan zee, Zorg, Volksgezondheid en Zorgtransitie.

Piet Deudekom (raadslid)

Toezicht, Openbare ruimte, Groen en landschap, Duurzaamheid, Kustvisie en BRAK!, Jeugd, Energietransitie, Afvalbeheer en riolering, Warmtenet, Kunst en cultuur, Offshore wind en Onderwijs

Leo Aardenburg (raadslid)

Openbare orde en veiligheid, Klimaat, Water, Leefbaarheid, Dierenwelzijn, Welzijn

Milco Kwant (steunfractie lid, Bestuurslid)

Jeugd beleidJeugd beleid Groen en landschaps commissie Sport, recreatie en toeristme Informatiemanagement en automatisering

Semra de Boer-Kerkum (steunfractie lid)

 

Paul van der Veen (bestuursvoorzitter)

Fred Kappen (bestuurslid, penningmeester)

Milco Kwant (steunfractie lid, Bestuurslid)

Jeugd beleidJeugd beleid Groen en landschaps commissie Sport, recreatie en toeristme Informatiemanagement en automatisering

Nieuwsbrief LGV 1e kwartaal 2020

Graag delen wij met u onze nieuwsbrief van het 1e kwartaal 2020. Link Nieuwsbrief LGV. Met vriendelijke groet, Eindredactie LGV!  
Read More

Vlog Thea Fierens met Wethouder Floor Bal

Vandaag met Reinder Weidijk en Thea Fierens op de Catwalk(rechts op de foto) van de slimste AWZI (AfvalWaterZuiveringsInstallatie, HH Rijnland) van Nederland, om de toekomst van “HET” centrum voor Aquathermie te bespreken. Kansen voor...
Read More

Motie “verkeersanalyse Driehuis”

‪Vanavond is de motie: “verkeersanalyse Driehuis” van LGV en mede indieners Unaniem aangenomen! ‬    
Read More

LGV vanavond aanwezig bij de actualisatie van de Visie op Velsen 2025.

LGV was vanavond aanwezig bij de actualisatie van de Visie op Velsen 2025. Een zeer interessante en nuttige avond met veel bewoners en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en andere actoren. Er volgen nog veel vervolg avonden in alle kernen
Read More

LGV aanwezig bij Dorpsdialoog Driehuis

Vanavond was LGV aanwezig bij het dorpsdialoog in Driehuis. Tijdens deze Dorpsdialoog gingen bewoners, ondernemers, woningzoekende en andere belanghebbende met elkaar in gesprek over recente en verwachte ontwikkelingen in Driehuis. Daarnaast was er ruimte voor...
Read More

Wethouder Floor Bal blijft ook na afhaken Tata Steel positief. ’Warmtenet IJmond gaat door’

Dat Tata vooralsnog afziet van de levering van restwarmte is ’jammer’, maar het betekent zeker niet het einde van het Warmtenet IJmond. Dat zegt wethouder Floor Bal van de gemeente Velsen. Maandag ontvingen de samenwerkingspartners in het Warmtenet IJmond –...
Read More