0638510095 info@lgv-velsen.nl

Leo Kwant Fractie voorzitter

communicatie & externe betrekkingen, Burgerzaken, Integriteitsbeleid en aanpak ondermijning Regionale samenwerking, Personeel en organisati, Sail 2020, Economische zaken, Havens, Financiën, MRA, Techport, Ruimtelijke ontwikkeling, Omgevingswet, Wonen en woningbouw, Woningopgave, Revitalisering sociale woningvoorraad, Werk en inkomen, Onderwijs en arbeidsmarkt, Lid rekenkamer commissie en regiegroep IJmond

Floor Bal (wethouder)

Wonen en woningbouw, Enbergietransitie, Afvalbeheer en riolering, Gemeentelijk vastgoed, Woningbouwopgave, Warmtenet en 

Sige Bart (raadslid)

Europese en internationale aangelegenheden, Wijkparticipatie, Overheidsparticipatie, Bereikbaarheid en mobiliteit, Recreatie en strandzaken, Sport, Grondzaken, Intergrale werkwijze gemeente, Havenkwartier & Oud IJmuiden, Facilitaire zaken, Democratische en bestuurlijke vernieuwing, Gemeentelijk vastgoed, Informatievoorziening en digitalisering, Citymarketing en Rauw aan zee, Zorg, Volksgezondheid en Zorgtransitie.

Piet Deudekom (raadslid)

Toezicht, Openbare ruimte, Groen en landschap, Duurzaamheid, Kustvisie en BRAK!, Jeugd, Energietransitie, Afvalbeheer en riolering, Warmtenet, Kunst en cultuur, Offshore wind en Onderwijs

Leo Aardenburg (raadslid)

Openbare orde en veiligheid, Klimaat, Water, Leefbaarheid, Dierenwelzijn, Welzijn

Peter Stam (raadslid)

Wonen en woningbouw, Gemeentelijk vastgoed, Energietransitie, Warmtenet, Offshore wind, Welzijn, Sociaal domein (jeugd, zorg en zorgtransitie), Leefbaarheid, Volksgezondheid, Luchtkwaliteit, Regionale samenwerking,

Milco Kwant (steunfractie lid, Bestuurslid)

Jeugd beleidJeugd beleid Groen en landschaps commissie Sport, recreatie en toeristme Informatiemanagement en automatisering

Tamara Rutte (steunfractie lid)

Afvalbeheer en riolering, grondzaken, Facilitaire zaken, openbare orde en veiligheid, Brandweer en crisicbeheersing, MRA, Overheidsparticipatie, Intergrale werkwijze gemeente, Democratische en bestuurlijke vernieuwing, Burgerzaken, Communicatie en externe betrekkingen.

Paul van der Veen (bestuursvoorzitter)

Fred Kappen (bestuurslid, penningmeester)

Milco Kwant (steunfractie lid, Bestuurslid)

Jeugd beleidJeugd beleid Groen en landschaps commissie Sport, recreatie en toeristme Informatiemanagement en automatisering

Afvalwater bestaat niet.

Floor Bal is wethouder in Velsen voor de lokale partij LGV. Onderdeel van zijn portefeuille is de energietransitie. Hij zet zich hier al jaren voor in dus je kunt Floor gerust een koploper noemen als het gaat om gemeentelijke energietransitie. Dat begon al begin...
Read More

Even voorstellen:

LGV heeft zich weten te versterken met een nieuw steunfractielid, en stelt zich graag aan u voor: Mijn naam is Tamara Rutte. Ik ben geboren in 1987 en inmiddels dus 33 jaar. Samen met mijn partner en twee kinderen wonen wij in Velsen-Noord. Het dorp waar ik...
Read More

Inwoners van Velsen-Noord zijn het sluipverkeer in hun dorp meer dan zat.

Inwoners van Velsen-Noord zijn het sluipverkeer in hun dorp meer dan zat. Wijkplatform Velsen-Noord en LGV-raadslid Peter Stam eisen daarom actie om de problemen in het dorp onder de knie te krijgen….
Read More

LGV wil enquête over sluipverkeer Velsen-Noord

LGV wil enquête over sluipverkeer…
Read More

Einde plannen BRAK: “Het blíjft geld kosten, dan kun je er beter mee stoppen”

Fractie voorzitter LGV Leo Kwant werd gister geinterviewd door NH Nieuws over voorstel college “NO-GO” BRAK. Einde plannen BRAK: “Het blíjft geld kosten, dan kun je er beter mee stoppen” 13 oktober 2020, Door Fred Segaar VELSEN – Het Pieter...
Read More

Raadslid Peter Stam sluit zich aan bij LGV in Velsense gemeenteraad

Raadslid Peter Stam sluit zich aan bij de fractie van LGV in de gemeenteraad van Velsen. Dat heeft hij de gemeenteraad laten weten in een brief. Stam stapte vorig jaar op bij coalitiepartij Velsen Lokaal en ging verder als eenmansfractie. De aanleiding waren...
Read More