0638510095 info@lgv-velsen.nl

Leo Kwant Fractie voorzitter

communicatie & externe betrekkingen, Burgerzaken, Integriteitsbeleid en aanpak ondermijning Regionale samenwerking, Personeel en organisati, Sail 2020, Economische zaken, Havens, Financiën, MRA, Techport, Ruimtelijke ontwikkeling, Omgevingswet, Wonen en woningbouw, Woningopgave, Revitalisering sociale woningvoorraad, Werk en inkomen, Onderwijs en arbeidsmarkt, Lid rekenkamer commissie en regiegroep IJmond

Floor Bal (wethouder)

Wonen en woningbouw, Enbergietransitie, Afvalbeheer en riolering, Gemeentelijk vastgoed, Woningbouwopgave, Warmtenet en 

Sige Bart (raadslid)

Europese en internationale aangelegenheden, Wijkparticipatie, Overheidsparticipatie, Bereikbaarheid en mobiliteit, Recreatie en strandzaken, Sport, Grondzaken, Intergrale werkwijze gemeente, Havenkwartier & Oud IJmuiden, Facilitaire zaken, Democratische en bestuurlijke vernieuwing, Gemeentelijk vastgoed, Informatievoorziening en digitalisering, Citymarketing en Rauw aan zee, Zorg, Volksgezondheid en Zorgtransitie.

Piet Deudekom (raadslid)

Toezicht, Openbare ruimte, Groen en landschap, Duurzaamheid, Kustvisie en BRAK!, Jeugd, Energietransitie, Afvalbeheer en riolering, Warmtenet, Kunst en cultuur, Offshore wind en Onderwijs

Leo Aardenburg (raadslid)

Openbare orde en veiligheid, Klimaat, Water, Leefbaarheid, Dierenwelzijn, Welzijn

Milco Kwant (steunfractie lid, Bestuurslid)

Jeugd beleidJeugd beleid Groen en landschaps commissie Sport, recreatie en toeristme Informatiemanagement en automatisering

Semra de Boer-Kerkum (steunfractie lid)

 

Paul van der Veen (bestuursvoorzitter)

Fred Kappen (bestuurslid, penningmeester)

Milco Kwant (steunfractie lid, Bestuurslid)

Jeugd beleidJeugd beleid Groen en landschaps commissie Sport, recreatie en toeristme Informatiemanagement en automatisering

Commissaris van de Koning op bezoek in Velsen

De gemeenteraad van Velsen heeft vanmiddag een informeel overleg gehad met de commissaris van de koning. Er is gesproken over de gemeentefinanciën en de zorgen die wij daar over hebben. Daarnaast kwam ook de regionale samenwerking ter sprake en de democratie...
Read More

LGV stelt wederom vragen betreft slecht zicht Reddingsbrigade IJmuiden.

‪LGV stelt wederom vragen aan het college betreft onveilige situatie aan het strand door het slechte zicht op strand en zee voor de IJmuider Reddingsbrigade  “Het mag niet zo zijn dat een duintop belangrijker is dan mensen levens” Vragen van de raad Datum...
Read More

Motie LGV camperplaatsen pontplein (2016)

In 2016 heeft LGV deze motie ingediend en werd raadsbreed gesteund. vanaf September kunnen we hier ook daadwerkelijk campers verwelkomen💪🏻…
Read More

StreetArt in Velsen

‪De motie uit 2016 van Sige Bart (LGV) heeft ertoe geleid dat we binnenkort meer kleur kunnen bewonderen in Velsen! En zal de gemeente nog levendiger maken! #StreetArt…
Read More

Deze week in de Jutter/ Hofgeest:

Deze week in de Jutter/Hofgeest: de tegenstelling over bezuinigingen en samenwerken:…
Read More

Amendement 8: De Biezen

In de raadsvergadering van vanavond is Amendement 8: De Biezen unaniem aangenomen. Het Amendement was een mooie Co productie van alle partijen die allen hun inbreng in konden brengen!…
Read More