0638510095 info@lgv-velsen.nl

Leo Kwant Fractie voorzitter

communicatie & externe betrekkingen, Burgerzaken, Integriteitsbeleid en aanpak ondermijning Regionale samenwerking, Personeel en organisati, Sail 2020, Economische zaken, Havens, Financiën, MRA, Techport, Ruimtelijke ontwikkeling, Omgevingswet, Wonen en woningbouw, Woningopgave, Revitalisering sociale woningvoorraad, Werk en inkomen, Onderwijs en arbeidsmarkt, Lid rekenkamer commissie en regiegroep IJmond

Floor Bal (wethouder)

Wonen en woningbouw, Enbergietransitie, Afvalbeheer en riolering, Gemeentelijk vastgoed, Woningbouwopgave, Warmtenet en 

Sige Bart (raadslid)

Europese en internationale aangelegenheden, Wijkparticipatie, Overheidsparticipatie, Bereikbaarheid en mobiliteit, Recreatie en strandzaken, Sport, Grondzaken, Intergrale werkwijze gemeente, Havenkwartier & Oud IJmuiden, Facilitaire zaken, Democratische en bestuurlijke vernieuwing, Gemeentelijk vastgoed, Informatievoorziening en digitalisering, Citymarketing en Rauw aan zee, Zorg, Volksgezondheid en Zorgtransitie.

Piet Deudekom (raadslid)

Toezicht, Openbare ruimte, Groen en landschap, Duurzaamheid, Kustvisie en BRAK!, Jeugd, Energietransitie, Afvalbeheer en riolering, Warmtenet, Kunst en cultuur, Offshore wind en Onderwijs

Leo Aardenburg (raadslid)

Openbare orde en veiligheid, Klimaat, Water, Leefbaarheid, Dierenwelzijn, Welzijn

Peter Stam (raadslid)

Wonen en woningbouw, Gemeentelijk vastgoed, Energietransitie, Warmtenet, Offshore wind, Welzijn, Sociaal domein (jeugd, zorg en zorgtransitie), Leefbaarheid, Volksgezondheid, Luchtkwaliteit, Regionale samenwerking,

Milco Kwant (steunfractie lid, Bestuurslid)

Jeugd beleidJeugd beleid Groen en landschaps commissie Sport, recreatie en toeristme Informatiemanagement en automatisering

Tamara Rutte (steunfractie lid)

Afvalbeheer en riolering, grondzaken, Facilitaire zaken, openbare orde en veiligheid, Brandweer en crisicbeheersing, MRA, Overheidsparticipatie, Intergrale werkwijze gemeente, Democratische en bestuurlijke vernieuwing, Burgerzaken, Communicatie en externe betrekkingen.

Paul van der Veen (bestuursvoorzitter)

Fred Kappen (bestuurslid, penningmeester)

Milco Kwant (steunfractie lid, Bestuurslid)

Jeugd beleidJeugd beleid Groen en landschaps commissie Sport, recreatie en toeristme Informatiemanagement en automatisering

LGV stelt vragen over project: “Het groene Strand”.

Vragen van de raad Datum23-02-2021Naam raadslidPeter StamFractieLGVRegistratienummer Portefeuillehouder(s)B. Diepstraten / S. Dinjens Onderwerp: Het project het Groene Strand is begonnen: het Kennemerstrand als pilot. Toelichting bij...
Read More

LGV wil meer zicht en grip op de jeugdzorg!

Sessie “ontwikkeling jeugdhulp” d.d. 18 februari 2021. LGV wil meer zicht en grip op de jeugdzorg!Met deze woorden sloot ik de bijdrage van de LGV in de sessie op 18februari 2021 af, nu begin ik ermee.Waarom?Omdat het de enige manier is om de kosten van...
Read More

Leo Kwant geïnterviewd door SeaportTV betreft woonruimte verdeelsysteem.

Gister na afloop van de sessie: “Evaluatie Samenvoeging woningmarktregio’s (Woonservice)” werd fractie voorzitter Leo Kwant geïnterviewd door SeaportTV. En gaf zijn mening over het woonruimte verdeelsysteem en de…
Read More

Leo Kwant in Interview met IJmond Nieuws over de woningbouw opgave in Velsen.

Afgelopen maand werd onze fractie voorzitter Leo Kwant geïnterviewd door IJmond nieuws over de woningbouw opgave in Velsen….
Read More

De Visie van LGV op de jeugdzorg.

Read More

Buren ergeren zich aan ‘verromelde volkstuintjes’ LGV stelt vragen.

Buren ergeren zich aan ‘verromelde volkstuintjes’ LGV heeft vragen gesteld over de navolging van handhavingsverzoeken:    
Read More