0638510095 info@lgv-velsen.nl

Het Openbaar Vervoer volgens LGV

Het standpunt van LGV aangaande hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) is niet gewijzigd.
De bus kan het reguliere traject volgen waarbij de bewoners in Driehuis en de Binnenhaven ook in kunnen stappen. Het doorgaande verkeer zou dan om de woonkernen geleid kunnen worden.
LGV blijft voorstander het vervoer over water te stimuleren en een goede aansluiting te vinden voor het openbaar vervoer richting Amsterdam.
Openbaarvervoer