0638510095 info@lgv-velsen.nl

De lokale financiën volgens LGV

LGV staat voor een solide financieel beleid en tegen lastenverhoging, bezuinigen doe je door minder uit te geven en niet door lasten te verhogen. Als gemeente heb je een voorbeeldfunctie en dient er zorgvuldig met geld van u omgegaan te worden. Velsen heeft een schuld van € 130 miljoen, terwijl de begroting een omvang kent van € 150 miljoen. Jaarlijks betaalt de gemeente (U dus) € 6 miljoen aan rente en € 14 miljoen aan aflossingen. Terwijl nieuwe investeringen niet gedekt worden en zo de schuld verder oploopt. Als het zo doorgaat, krijgt u hiervoor de rekening gepresenteerd. De schuld zal moeten worden teruggedrongen. Dan kan het geld op termijn weer teruggegeven worden in de vorm van verlaging op OZB en andere lokale lasten-, waar zowel eigenaren, ondernemers en huurders voordelen van hebben.
financien