0638510095 info@lgv-velsen.nl

De decentralisatie volgens LGV

Zorgelijk is het dat het Rijk voorzieningen met een medische component naar de gemeente overhevelt. Dat gaat onder meer over begeleiding en kortdurend verblijf, waarvan nog niet duidelijk is wie de vergoeding uit Den Haag krijgt, de gemeente van herkomst van de cliënt of de gemeente van verblijf. Voor Velsen, met enkele instellingen binnen de gemeentegrenzen, een penibele situatie waar duidelijkheid in moet komen.
De overheveling van, jeugdzorg, AWBZ en participatie, gaat feitelijk om een bezuiniging van het Rijk. Maar de gemeente zal borg moeten staan voor de rechten en plichten van de inwoners en hier goede contracten met de instellingen over af moeten sluiten.
Volgens LGV ontkom je ook hier niet aan intensieve samenwerking met omliggende gemeenten. De gelden moeten daadwerkelijk aan de decentralisaties besteed worden. De vele overlegstructuren die worden opgetuigd kosten tijd en geld. Ook hierin is het beter vanuit één gemeentelijke organisatie IJmond te werken. Zijn 46% van de burgemeesters, Plasterk en LGV nu zo slim om te komen tot grotere gemeenten, of is een meerderheid van de gemeenteraden zo dom. Voor LGV dus letterlijk en figuurlijk “vinger aan de pols” om de decentralisatie goed in te bedden.
decentralisatie