Diverse malen is in de raad van Velsen het gesprek gevoerd over de opvang van de asielzoekers in Velsen. In Velsen-Noord is een boot aangemeerd waar opvang voor 1000 asielzoekers gerealiseerd is. 

Dit zou tot uiterlijk 1 maart 2023 duren, echter het COA heeft geen alternatieve locatie(s) en de meerderheid van de raad heeft besloten om voor gezinnen met kinderen & asielzoekers die stage lopen – welke het college van Velsen “regio gebonden noemt” – te herplaatsen op een kleiner schip. 

LGV en Forza zijn ook om humanitaire redenen voorstander om deze mensen alsnog langer op te vangen tot er bekend is of ze elders in Velsen gehuisvest worden of bijvoorbeeld een bepaalde status krijgen van de landelijke overheid. 

Juist wij zijn voor humanitaire opvang zodat mensen niet telkens verplaatst worden, echter niet alleen op de locatie in Velsen-Noord.

Enige weken geleden is er een volksraadpleging geweest waarbij de meerderheid heeft aangegeven dat het schip Velsen-Noord moet verlaten. Oftewel weg schip en geen nieuw schip.

Het College van Burgemeester & Wethouders is op zoek gegaan naar andere locaties, maar koersten toch voor op een nieuwe – kleinere – zee cruiseboot in Velsen-Noord met een aantal van 300 personen op dezelfde locatie als de huidige boot.

De wensen van de inwoners en de wensen die uit de volksraadpleging zijn gekomen legt het College volledig naast zich neer.

Tijdens de afgelopen raadsvergaderingen heeft een meerderheid van de gemeenteraad toch besloten om door te gaan met de opvang van asielzoekers, al dan niet op een kleiner zee cruiseschip en dan aangemeerd wederom in Velsen-Noord.

LGV en Forza IJmond zijn hier zeer ontstemd over en zijn hier niet mee akkoord gegaan. Wijhebben een amendement ingediend om een locatie op water elders te onderzoeken ( Zijkanaal C ). Het COA en het college vinden dit echter geen geschikte locatie en het aanbrengen van een steiger zou te lang duren, te kostbaar zijn en ook te ver weg van de bewoonde wereld.

LGV en Forza IJmond vinden dit geen steekhoudende argumenten en wat ons betreft zou dit een prima oplossing zijn om asielzoekers op te vangen, andere locaties hoeven dan niet te worden onderzocht in Velsen of de kwetsbare wijken in Velsen.

LGV en Forza IJmond houden WEL rekening met de wensen van onze inwoners en respecteren ook de uitkomst van de volksraadpleging en wij laten ons niet leiden door de landelijke politiek of politiek die telkens een andere draai geeft aan voorgenomen of vooringenomen beslissingen.


LGV en Forza IJmond zullen de belangen van onze inwoners voor NU en in de TOEKOMST blijven behartigen en zullen ons voor u de volle 100% blijven inzetten.

Namens de Fractie LGV & Forza IJmond.