0638510095 info@lgv-velsen.nl

Fractie voorzitter LGV Leo Kwant werd gister geinterviewd door NH Nieuws over voorstel college “NO-GO” BRAK.

Einde plannen BRAK: “Het blíjft geld kosten, dan kun je er beter mee stoppen”
13 oktober 2020, Door Fred Segaar

VELSEN – Het Pieter Vermeulen Museum in Driehuis mist de uitstraling van grote landelijke musea, maar het educatiecentrum voor natuur en milieu is populair onder vooral schoolkinderen in de IJmond. Voor hen zou het pijnlijk zijn als het museum zou moeten verdwijnen.

Zo ver is het nog niet. Maar er is wel dringend behoefte aan nieuwe huisvesting. Het gebouw waar het museum nu zit is oud, lek en winderig. Zonder een nieuw onderkomen heeft het Pieter Vermeulen Museum (PVM) geen toekomst.

Het museum, in 2016 nog uitgeroepen tot leukste van het land, had de hoop te worden ondergebracht bij BRAK. Dit prestigieuze themacenrum over klimaatverandering zou verrijzen in IJmuiden aan Zee. Maar het college van burgemeester en wethouders heeft vorige week de stekker uit dit project getrokken, ondanks 800.000 euro aan voorbereidingskosten. “Een verstandig besluit”, vindt een meerderheid van de gemeenteraad, onder wie ook Leo Kwant, fractievoorzitter van Levendig Gezond Velsen.

“Het gaat blijvend geld kosten, dan moet je er op een gegeven moment een streep door zetten”

LEO KWANT, FRACTIEVOORZITTER LEVENDIG GEZOND VELSEN OVER ‘BRAK’
Kwant: “Het zag er op zich mooi uit, maar het blijkt financieel gewoon niet haalbaar. Er zijn al jaren sponsorwervingen aan de gang en er is nog steeds geen geld. Het gaat blijvend geld kosten, dan moet je er op een gegeven moment een streep door zetten. Er is acht ton besteed aan directeuren, management en er is nog niets voor elkaar gekomen. Verstandig om dan te stoppen”, aldus Kwant

Reactie verantwoordelijk wethouder Sebastian Dinjens:

“Het besluit om nu een no go te geven voor BRAK valt mij en het college zwaar. Toch vinden we dat we gezien de onzekerheden reëel moeten zijn. Wat ons betreft is dit de enige juiste keuze, ook al is er tot nu toe veel geld mee gemoeid. Dat is heel spijtig, maar gezien de onzekerheden kunnen we beter nu ons verlies nemen.”

“Wanneer de gemeenteraad op 5 november het collegeadvies voor een nog go voor BRAK overneemt, start het college een separaat traject voor de herhuisvesting van het Pieter Vermeuilen Museum”

Het gevolg van die beslissing, die tijdens de raadsvergadering van 5 november waarschijnlijk zal worden aangenomen, is slecht nieuws voor het Pieter Vermeulen Museum, dat een onderdeel van BRAK zou worden. Toch ziet Kwant de toekomst van het museum niet somber in. “Als het besluit voor een no go valt voor BRAK, zullen we ons met zijn allen moeten inzetten voor nieuwe huisvesting voor het Pieter Vermeulen Museum.”

“De gemeente Velsen steunt het Pieter Vermeulen Museum al jaren, dus waarom zou het nu stoppen?”

LEO KWANT, FRACTIEVOORZITTER LEVENDIG GEZOND VELSEN
Nieuwe huisvesting is een kostbare aangelegenheid en de gemeente Velsen heeft hel geld niet. Dat betekent volgens Kwant niet het einde. “De gemeente zet zich met een subsidie van 170.000 euro per jaar al jaren in om het Pieter Vermeulen Museum overeind te houden. Ik zie niet in waarom dat zou worden stopgezet.”

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/274483/einde-plannen-brak-het-blijft-geld-kosten-dan-kun-je-er-beter-mee-stoppen