lgv2014logowit150Levendig Gezond Velsen heet statutair: Vereniging Lijst Gerard GerardVosse2Vosse (LGV). Dit willen we er graag in houden als een eerbetoon aan onze overleden initiatiefnemer Gerard Vosse.

ANBI registratie RSIN: 815123334

De vereniging heeft ten doel: Het loskoppelen van de landelijke politiek van doelgerichte gemeente politiek, en daarbij de belangenbehartiging van de inwoners en ondernemers van de gemeente Velsen, een en ander in de ruimste zin van het woord.ANBI-logo

Het actuele beleidsplan is verwoord in het laatste LGV-manifest.

Beloningsbeleid

De salariëring van (mogelijke) medewerkers is gebaseerd op de salarisschalen van rijksambtenaren (BBRA). De arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in het RITH (Reglement Instructie Thorbeckehuis). Leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding va
n de partij behalve een onkostenvergoeding voor gemaakte kosten. Politieke vertegenwoordigers krijgen een vergoeding conform de geldende wet- en regelgeving.

 

 

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording bestaat uit de presentatie van de Balans alsmede de Staat van baten en lasten.

Bijlagen: