0638510095 info@lgv-velsen.nl

De gemeenteraad van Velsen heeft vanmiddag een informeel overleg gehad met de commissaris van de koning.

Er is gesproken over de gemeentefinanciën en de zorgen die wij daar over hebben. Daarnaast kwam ook de regionale samenwerking ter sprake en de democratie in Coronatijd . Tevens heeft LGV namens alle aanwezige raadsleden de problematiek bij de Reddingsbrigade aangekaart. Er is door LGV verzocht op zeer kort termijn toestemming te verlenen om het duin, welke het uitzicht belemmerd op kort termijn af te graven.