0638510095 info@lgv-velsen.nl

Het is u wellicht niet ontgaan dat 19 november in een aantal gemeenten moest worden gestemd. Maar… is u ook opgevallen dat alle landelijke politieke kopstukken deze steden bezochten met natuurlijk in hun kielzog de NOS televisie?

Voor de zoveelste keer werd hier de lokale politiek overwoekerd door de landelijke. Werden de lokale uitslagen door onder meer Pechtold, Buma en Rutte, uitgelegd als steun voor hun landelijke beleid en hun verlies (Samson) zelfs -krompratend- toch nog als winst bestempeld! En dit alles werd natuurlijk ruim in beeld gebracht door de NOS.

Het betrof lokale verkiezingen, landelijke politici! Uw aanwezigheid hier zou verboden moeten worden! En de landelijke pers? U moet toch beter weten!

Zie ook de brief hierover van de voorzitter van de VPPG.

Ongelijke behandeling

Daarnaast heeft deze landelijke politiek -de gehele Tweede en ook de Eerste Kamer- een wet aangenomen, die de lokale politieke groeperingen niet dezelfde rechten toekent die zijzelf wel hebben!!! Ik heb hier al vaker aandacht voor gevraagd. Tevergeefs blijkbaar!

De voorzitter van de VPPG roept de raadsleden op zich -in tegenstelling tot hun landelijke collega’s- wel aan hun eed/belofte te houden, die zij bij aanvang van hun raadswerk hebben afgelegd. (Zie zijn oproep).

Hoe vaak zullen we aan deze zaak nog aandacht moeten schenken voor de landelijke politiek deze ongrondwettelijke ongelijkheid heeft gladgestreken?

Gerard van Broekhuijsen