Groetjes van Sint en Piet

Groetjes van Sint en Piet

Sint zat al klaar in zijn beste kleren,toen hij hoorde dat hij voor de intocht niet in gemeente Velsen kon aanmeren.Al dobberend op de oceaan,is de Sint naar een alternatief op zoek gegaan. Samen met LGV heeft Sint een actie bedacht,dat had je misschien niet...

LGV stelt vragen.

LGV heeft schriftelijke vragen ingediend bij het college betreft huisvesting statushouders. Vragen van de raadDatum.Naam raadslid. Fractie.Registratienummer Portefeuillehouder(s).Onderwerp;Toelichting bij de vragen​3 oktober 2021 Leo Kwant LGVRV21.044 F....