0638510095 info@lgv-velsen.nl

LGV is door strandhuisbewoners benaderd over de op hand zijnde handhaving over het overnachten in de strandhuisjes op het strand van IJmuiden.
In 2013 is het bestemmingsplan Zeezicht aangepast.
Een belangrijke wijziging van het bestemmingsplan was het overnachten van strandhuisbewoners op het strand van Velsen Noord. In verband met toen nieuwe wetgeving op het gebied van milieu is met Tata Steel tot een compromis gekomen, dat de bewoners van de strandhuisjes van Velsen Noord gedurende de maanden juni, juli en augustus mochten overnachten.
In 2015 is het bestemmingsplan definitief vastgesteld en in dat vastgestelde bestemmingsplan is opgenomen dat in strandhuisjes overnacht mag worden in de maanden juni, juli en augustus.
Door op dat moment niet nader te verklaren reden is het IJmuiderstrand hier ook bij betrokken, terwijl dit gedeelte van het bestemmingsplan Zeezicht gen onderdeel van de discussie is geweest met Tata Steel. Het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad en deze passage is aan de aandacht van de Raad ontsnapt.
De strandhuisbewoners van het IJmuiderstrand worden nu gelijk gesteld met de strandhuisbewoners van Velsen Noord en dat is nooit de bedoeling geweest, sterker het is nooit aan de orde gesteld.
LGV wil met de andere raadsfracties in de gemeenteraad onderzoeken welke maatregelen genomen kunnen worden om te zorgen dat de strandhuisbewoners van het IJmuiderstrand gedurende de maanden april t/m september kunnen blijven overnachten op het IJmuiderstrand en er niet gehandhaafd wordt, en het bestemmingsplan Zeezicht gecorrigeerd wordt met betrekking tot het overnachten op het IJmuiderstrand ,wanneer dat mogelijk is.