0638510095 info@lgv-velsen.nl

Beste Velsenaren,

Het coronavirus houdt ons allemaal flink bezig. We krijgen vooral te horen wat we voorlopig niet meer kunnen doen. Deze boodschap gaat over wat we wel kunnen doen! Over hoe je kunt bijdragen
aan iets belangrijks, namelijk afval scheiden. Als ik zeg ‘afval scheiden is belangrijk omdat……..’, dan vult u de reden waar- schijnlijk als vanzelf al in. En dat besef betekent dat we al goed op weg zijn om Velsen schoon te houden. Dank u wel daarvoor.

Maar corona maakt het ons moeilijk. Nu het virus ons massaal thuis houdt, werken we in de tuin, ruimen we de boel op, eten we thuis. Dat geeft meer (rest)afval dan de manier waarop we vóór het coronatijdperk leefden.
Zoals u heeft gemerkt zitten de rolcontainers en ondergrondse containers dan ook sneller vol. Dat vindt iedereen vervelend, ook afvalinzamelaar HVC. Daarom springen collega’s van andere afdelingen binnen HVC nu bij om er samen voor te zorgen dat de afvalinzameling doorgaat. Ook worden, waar mogelijk, extra voertuigen ingezet. Mooi om te zien dat ze in oplossingen denken. Maar ze redden het niet alleen.
We hebben talent om elkaar te helpen. Samen doen is een oeroude menselijke eigenschap. Ik vraag u daarom om extra stil te staan bij het juist verdelen van uw afval en zo rekening te houden met het werk van HVC-medewerkers. Het kost wellicht extra moeite, maar ik geloof dat het kan: met elkaar zorgen voor een schoon Velsen, ook in coronatijd.
Tot slot spreek ik mijn waardering uit voor de inwoners die de HVC-medewerkers een hart onder de riem steken. Door bijvoorbeeld een aardig briefje op de rolcontainer te plakken. Vriendelijk blijven, terwijl je er hinder van ondervindt dat het gaat zoals het gaat. Chapeau!
Voor alle actuele informatie over HVC en corona verwijs ik u door naar hvcgroep.nl.
Floor Bal,
Wethouder afvalbeheer

Wil je weten op welke dag jouw bak geleegd wordt? Download de HVC afval-app of kijk in de online afvalkalender op hvcgroep.nl en vul je postcode en huisnummer in. In de app kan je er ook voor kiezen om een melding te ontvangen wanneer HVC langskomt en kan je opzoeken welk afval in welke bak hoort.