0638510095 info@lgv-velsen.nl

LGV stelt vragen.

LGV heeft schriftelijke vragen ingediend bij het college betreft huisvesting statushouders. Vragen van de raadDatum.Naam raadslid. Fractie.Registratienummer Portefeuillehouder(s).Onderwerp;Toelichting bij de vragen​3 oktober 2021 Leo Kwant LGVRV21.044 F....

Aankondiging Algemene leden vergadering LGV

LGV houdt op woensdag 29 november a.s. in gebouw Velserduin, Velserduinplein te IJmuiden haar algemene leden vergadering. Deze vergadering is voor de leden van 19.30 tot 20.00 uur. De inloop is vanaf 19.15 uur. Vanaf 20.00 uur is een ieder, dus ook niet leden, welkom...
LGV wil duidelijkheid over bouwplan kustplaats.

LGV wil duidelijkheid over bouwplan kustplaats.

Leo Kwant (LGV) heeft afgelopen donderdag in de sessie “versnelling woningbouw” aangegeven duidelijkheid te willen hebben betreft het bouwplan Kustplaats met ongeveer 1000 woningen. Als in September blijkt dat het niet (snel) gaat lukken, moet Velsen zich...