Jeffrey Folkerts (kandidaat)

Jeffrey_FolkertsVeel ondernemers en detaillisten worden door de Gemeente in de kou gezet. Het aantal ambtelijke verzonnen regeltjes dient drastisch te worden verminderd.
Ondernemen
Het midden- en kleinbedrijf (MKB) heeft de gemeente Velsen een zeer matig rapportcijfer gegeven. MKB spreekt over stroperigheid en onvoldoende positieve medewerking. De gemeente moet er alles aan doen om Velsen het imago ´ondernemersvriendelijk´ te geven. De afdeling Economische Zaken moet in regionaal verband een meer prominente rol gaan spelen. Wanneer blijvende werkgelegenheid wordt geboden, vooral voor jongeren, moeten belemmerende bestemmingsplannen snel worden herzien.

Winkelbeleid
Bewoners en ondernemers bepalen wat er gewenst is. En niet projectontwikkelaars, architecten en welstandscommissies.

(1115 x bekeken)