meer info

Ik ben een geboren en getogen IJmuidenaar. Omdat we op de parochiële grens van IJmuiden-Oost en Driehuis woonden, bezocht ik de Engelmundusschool aan de Schaepmanlaan in Driehuis. Aardig detail is dat ik vele jaren met Pim Fortuijn en Ad Bos, geen onbekenden in de (landelijke) politiek, in dezelfde klas heb gezeten. In Haarlem bezocht ik het Mendel College richting HBS-B.
Van jongs af aan werd er in huize Van Broekhuijsen heftig over politieke zaken gediscussieerd. Mijn ouders waren actief in het verzet en hadden zeer slechte herinneringen aan de laatste fase van de oorlog, aangezien ze door verraad in de vBroekhuijsenstraat_1024gevangenis belandden en de tweelingbroer van mijn vader per vergissing door de Duitsers in Amsterdam werd gefusilleerd en op de Eerebegraafplaats in de duinen van Overveen begraven. De Van Broekhuijsenstraat in Velsen is naar hem vernoemd.

In Militaire dienst richtte ik de afdeling Soesterberg van de Vereniging van Dienstplichtig Militairen (VVDM) op.

Eind 60´er jaren was ik steunraadslid van de PvdA. In die tijd richtten we het wijkcomité Oud-IJmuiden op en de Huurdersvereniging Velsen. Hiervan werd ik de eerste voorzitter.

Op de Pedagogische Academie in Beverwijk was het democratiseringsproces in gang gezet en de democratisch gekozen Academieraad werd ruim een jaar door mij voorgezeten. Na afronding van mijn onderwijzersopleiding bekwaamde ik mij in de Lichamelijke Opvoeding en werd flowerpowergymleraar bij drie verschillende Velsense scholen. te weten de Franciscusschool, de J.F.Kennedyschool en de Technische School, later Noordzee College. Vooral aan de schoolkampen en de sportdagen heb ik de dierbaarste herinneringen overgehouden en natuurlijk aan de vele honderden kinderen, die ik les heb mogen geven. Ik voelde mij prima thuis bij de hippiebeweging, de flower power, ‘make love not war’ en de ludieke acties van Provo en de Kabouters in Amsterdam.

Vele IJmuidenaren heb ik ook als EHBO-instructeur leren kennen. De politiek raakte op de achtergrond omdat het leraarschap, mijn duikwinkel annex surf- en duikschool, het leiderschap van de jeugdafdeling van Duikteam IJmond en ook het Rode Kruis vrijwilligerswerk bijvoorbeeld als hulpverlener op de strandpost al mijn tijd opeiste.
Als commandant van het Rode Kruis Korps IJmuiden-Velsen ben ik nauw betrokken geweest bij de organisatie van de hulpverlening tijdens rampen. Later werd ik commandant van het Geneeskundig Peloton Kennemerland en Staflid Personeel en Organisatie van het Noord-Hollandse Rode Kruis.
Oefeningen bedenken en organiseren om de vaardigheden van de Rode Kruis vrijwilligers op peil te houden waren elke keer weer uitdagingen voor mij. Momenteel ben ik nog steeds werkzaam als docent Eerste Hulp bij de Velsense afdeling van het Rode Kruis en de KNRM.

Ik was 23 jaar oproepkracht bij de plaatselijke ambulancedienst en heb toen nagenoeg elk hoekje van de gemeente gezien. Ik heb doden geborgen en mensen gered. Aan den lijve heb ik bijvoorbeeld ondervonden welke blunders architecten maken, als we weer eens zaten te hannessen als er iemand op een brancard zijn huis uit moest.

Jarenlang schreef ik over de praktijk van de Eerste Hulp in de Voorpost van de dokter. Toen de landelijke EHBO-koepels gingen samenwerken en de Voorpost werd opgevolgd door het EHBO-magazine, voelde ik mij binnen deze samenwerking als een vis in het water en bleef als trouw redactielid stukken over het EH-veld schrijven. Helaas viel de samenwerking weer uit elkaar en ook mijn betrokkenheid bij de uitgaven van de EHBO-koepels. Ik liet het maar zo. Het waren ervaringen die ik niet zou willen missen en schrijf nu nog in het Hulpverlenings magazine.

Na een by-pass-operatie ga je je toch afvragen wat het belangrijkst is in je leven? Niet alle zaken waar je het niet mee eens bent kun je veranderen. Steeds meer probeer ik mij te beperken tot de dingen die veranderbaar zijn. Toch blijven een aantal zaken op mijn lijstje staan, waaronder het Eerste Hulp gebeuren, waarbinnen ik vanaf 1968 een rol speel.pensioen

Ik ben ook na mijn pensionering (januari 2014) nog steeds actief als opleider bij de KNRM en ik werk mee aan leskisten voor het Pieter Vermeulenmuseum. Vanuit de Historische Kring Velsen wil ik meer aandacht vragen voor de rijke geschiedenis van onze mooie gemeente o.m. via het Velsen MMXV project

en de recente geschiedenis tijdens WOII (Velser Affaire). In de sport ben ik bestuurlijk actief als voorzitter en invaller van de gymnastiekvereniging rkgv ‘Velsen’ en maatschappelijk probeer ik de hulp, die de Stichting Hulp aan Zlotoryja biedt, als secretaris te ondersteunen.

Het vrijwilligerswerk en de minder geslaagde manier waarop organisaties daar tegenwoordig vaak mee omgaan stoort mij in hoge mate.

Het radioprogramma Stamgasten met de Velsense Demis Rousos

De Velsense Demis Rousos in het radioprogramma Stamgasten

Ik ben helaas ervaringsdeskundige geworden. Bij Seaport rtv bijvoorbeeld probeerde ik onze plaatselijke omroep als vrijwillige zendercoördinator op een hoger plan te brengen, maar kreeg ongewild het deksel op mijn neus. Graag wil ik aan dit sollen met vrijwilligers het een en ander veranderen, mogelijk door het oprichten van een ‘vakbond voor vrijwilligers‘.

Hieronder de opname van de uitzending van Stamgasten met Wim Geels uitgezonden op 29-5-’11:

Het bouwen en onderhouden van websites is een van mijn hobby’s. Ook deze activiteit worden door organisaties en verenigingen -onterecht- meestal vanzelfsprekend als gratis dienst geaccepteerd als ze door een vrijwilliger, die toevallig over de vaardigheden beschikt, worden uitgevoerd. Ook fotografeer en videofilm ik graag, van opname tot montage en afwerking doe ik onder de naam ‘Studio Braccaedomum
Het project LiveVereniging, voor verenigings- en stichtingsbesturen, hoop ik tot een succes te maken.

En dan natuurlijk houd ik mij ook met de plaatselijke politiek bezig.

(1318 x bekeken)