Column 86 – Meer taken gemeenten

Ik heb het wel ‘ns vaker betoogd vanaf deze plaats: Bezuinigen staat voorop bij de achtereenvolgende regeringen van de laatste decennia! De overheidsuitgaven zijn te hoog en we moeten ons minder gaan bemoeien met de burgers. Het gevolg: privatisering van nutsbedrijven; belasting’hervormingen’; minder ambtenaren en vooral je kosten op het bordje van een ander schuiven.

Al jaren gaan steeds meer stemmen op dat de privatisering nauwelijks financieel voordeel heeft opgeleverd en dat het terugbrengen van het aantal ambtenaren ook een onmogelijke opgaaf is. De laatste regeringsplannen richten zich dan nu op het afwentelen van diverse kosten op lagere overheden. Er worden weliswaar heel nobele argumenten genoemd als: de zorg dichter bij de mensen brengen; een betere afstemming op de vraag realiseren enz… maar eigenlijk is de enige werkelijke doelstelling: bezuinigen!

De plaatselijke politiek krijgt er plotseling een zeer belangrijke taak bij: ‘hoe besteden we gelden die we beschikbaar hebben voor de zorg.’ slaapkamerOmdat het onvoldoende gelden betreft, komt het vaak neer op: “Wat doen we wel en wat doen we niet!” Dit was natuurlijk ook zo bij de landelijke politiek. Nu dit plaatselijke politiek wordt is de mogelijkheid aanwezig dat in de ene gemeente bepaalde zorg wel voor de inwoners beschikbaar is, maar in een andere gemeente absoluut niet.

Daarbij komt nog dat zorg tegenwoordig wordt ingekocht bij verzekeraars, die nu ineens met veel meer kleinere klanten kunnen onderhandelen in plaats van een grote afnemer, die gemakkelijk kwantumkortingen kan bedingen. Ik heb er nog niet veel vertrouwen in. Bovendien moeten we ons realiseren dat -alle mooie woorden ten spijt- het gewoon gaat om een pure bezuinigingsoperatie. (Plaatselijke) Politiek, let op uw zaak!

Gerard van Broekhuijsen

(647 x bekeken)