Column 83 – Democratie

Kofi Annan riep onlangs in een speech tijdens een bezoek aan Oostenrijk op voor een bezinning op het functioneren van de democratie in de wereld. Zo’n 40% van de wereldbevolking mag dit jaar wel gaan stemmen betoogde hij. Maar… helaas worden deze verkiezingen te vaak gemanipuleerd en dan door de machthebbers gebruikt om hun politiek wettelijk goed te keuren. stemroodOok gevestigde democratieën gaan gebukt onder wantrouwen van de kiezers, omdat de financiering van het politieke apparaat niet openbaar controleerbaar is. Denk bijvoorbeeld aan de omkoping in Zuid-Amerikaanse landen, maar ook aan de donaties aan politieke partijen in Nederland. Deze zijn pas sinds kort controleerbaar, omdat ze moeten worden geregistreerd. Ook het media-monopolie van Berlusconi in Italië kunnen we ons nog goed herinneren.

Kofi Annan gaf aan dat korte-termijn denken, reactionaire politiek en een groeiende tweedeling in de politiek veel overheden ondermijnt. Zij slagen er niet in hun bevolking te dienen. “Georganiseerd protest van Thailand tot Venezuela laat zien dat er iets mis is met onze politieke instituten. Dat politieke leiders de verwachtingen van de kiezers niet waar kunnen maken.” Deze leiders verweren zich dan met:“We kunnen niet de indruk laten ontstaan dat de straat het alternatief wordt voor verkiezingen” en gaan in de aanval.
Tot zover Kofi Annan.

Het goede voorbeeld?
Zijn onze democratieën het grote voorbeeld voor de protesterenden, die nog gebukt gaan onder tirannen? Helaas komen hiervoor -juist ook in de westerse democratieën- teveel fraudes, zelfverrijking, omkopingsschandalen en onoorbare praktijken aan het licht de laatste tijd. Het verschil tussen arm en rijk groeit ongelooflijk snel als er onbeperkte vrijheid heerst, die -volledig legaal- ten eigen bate kan worden gebruikt om zelf beter te worden over de ruggen van anderen.

Democratisch gekozen politici zijn de enigen, die d.m.v. wetgeving misbruik van vrijheid en vergroting van de ongelijkheid van burgers kunnen beteugelen. Ze moeten dan wel heel erg sterk in hun schoenen staan, want uitsluitend gesteund door hun kiezers zullen zij het helaas meestal toch tegen de macht van het geld moeten afleggen. De kleine groep mensen met geld (de beruchte 1%) parkeren dit internationaal immers toch gauw ergens anders. Geen lokaal probleem dus, maar we kunnen lokaal wel een eerste stap zetten! Politici laat zien waar je voor staat en kiezer: S T E M voor een betere democratie!

Gerard van Broekhuijsen

Kofi Annan heeft samen met een aantal internationaal vermaarde prominente politici in een rapport van de ‘Global Commission on Elections, Democracy and Security’ aanbevelingen gedaan om de democratie te verdiepen en ‘ontwormen’, zodat deze bestand is tegen aanvallen van buiten en ‘gekochte’ ongelijke behandeling. Kofi Annan is de oprichter en voorzitter van de ‘Kofi Annan Foundation‘ die streeft naar een betere overheid en akties ondersteunt die leiden tot een eerlijker, veiliger wereld d.m.v. duurzame ontwikkeling, vrede en veiligheid en mensenrechten.

(926 x bekeken)