Column 80 – Lokale politiek

Wat onderscheidt lokale politici van alle andere politici?
Het is al vaker verkondigd: Het komt vaak voor, dat in een gemeente (de meest lokale politiek) besluiten moeten worden genomen in het belang van de plaatselijke bevolking. Een voorbeeld is het opheffen van de fff-verbinding. Hier kan  de plaatselijke politiek volstrekt anders over denken, dan bijvoorbeeld de provinciale en/of landelijke politiek.

Vooral politici, die van een carriere dromen met als uiteindelijke doel bijvoorbeeld het Europees parlement, doen er dan zeker niet goed aan hun partijgenoten in deze ‘hogere’ politieke regionen voor de voeten te lopen. Dit zou hun carriere zeer waarschijnlijk kunnen schaden. Komen ze dan op voor de belangen van de lokale kiezers of gaan ze voor hun eigen carriere?

Wat mij ook al jaren erg stoort, is dat de landelijke politici zich met al hun publicitaire middelen, waaronder de landelijke televisie, naar allerlei gemeenten spoeden om daar hun lokale partijgenoten te ondersteunen bij hun campagneactiviteiten. Waarom hebben we dan al die verschillende bestuurslagen met hun eigen verkiezingen?
Daarbij komt dan nog, dat zij al jarenlang de voorstellen en plannen dwarsbomen om lokale partijen dezelfde mogelijkheden te geven als hun eigen landelijke partijapparaat.

Bovendien beschouwen ze de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen dan ook nog als een graadmeter voor hun politieke keuzes. Ondanks alle lokale stemmen die toch echt specifiek en bewust zijn uitgebracht op lokale partijen!

Lokale politici zijn over het algemeen speciaal gericht op lokale zaken. Lokale politici doen dit omdat ze van mening zijn dat de overige politieke partijen hier niet voldoende aandacht aan schenken en…  doen dit dan ook nog zonder ondersteuning van landelijke politieke organen en hun financiële middelen. Over gedrevenheid voor de lokale zaak gesproken!

Gerard van Broekhuijsen

(772 x bekeken)