Column 75 – ForzaIJmond

Divide et impera‘ (Verdeel en heers) is een zeer succesvolle tactiek, die door zittende ‘machthebbers’ wordt toegepast om oppositie te verzwakken. In ons door een hechte coalitie dichtgetimmerd Velsen zijn de oppositiepartijen al jaren aan het ‘vechten tegen de bierkaai’ zo je wilt ‘aan het trekken aan een dood paard’. Helaas hoeft de coalitie dit ‘verdelen’ dit keer niet zelf te doen maar wordt zij geholpen door de oppositie zelf: Forza! Forza(Fortuynistische Oproep tot Realistische Zakelijke Aanpak!) -met foto van Pim Fortuyn- ziet het licht!  Het zoveelste vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen gelanceerde initiatief om het beter te doen dan de huidige lokale partijen. Johan Sieraad, die -naar eigen zeggen uit tactisch oogpunt- ook bewust heeft gekozen voor deze nieuwe lokale Velsense politieke partij, (waarbij ook Beryl Dreijer betrokken schijnt te zijn) verzwakt mijns inziens opnieuw de oppositie. Juist nu tijdens de komende verkiezingen de oppositie door de kiezer in het gelijk zou kunnen worden gesteld.

Helaas zal het aantal proteststemmen van de Velsense bevolking -zoals wel vaker is voorgekomen- nog meer worden verdeeld met het gevolg, dat de zittende coalitie rustig achterover kan leunen en afwachten hoe de oppositiepartijen elkaar vliegen proberen af te vangen en -een extra deel van- de kiezers wederom thuis blijft. Want één ding is zeker: het al beneden het nulpunt gedaalde vertrouwen van de kiezer, zal zeker door deze verdeeldheid niet worden versterkt. De positieve reactie van Ronald Vennik ondersteunt mijn stelling. ‘Samen sterk’ werkt volgens mij veel beter, maar helaas constateer ik al jaren een afnemende solidariteit en saamhorigheid.

Tenzij… deze Fortuynistische oproep(?) het onderbuikgevoel van de Velsense bevolking zodanig ‘lucht geeft’, dat zij -in één klap- in Velsen als grootste uit de stembus komt. De naamgeving en het gebruik van Pim Fortuyn’s foto doen in ieder geval de poging hiertoe vermoeden.

Gerard van Broekhuijsen

 

(2696 x bekeken)