Column 9 – Democratie

Je zult journalist zijn en elke dag verslag moeten doen van de zaken die in de gemeenschap spelen. Je komt daarna tot de ontdekking, dat je baas je stukjes heeft ingekort en de essentie heeft gewijzigd. Een hondenbaan wordt het!

Je zult leraar zijn en elke 4 jaar komt er een nieuwe minister van onderwijs, die vertelt dat het allemaal anders moet. Andere lesprogramma´s, nieuwe vakken, een andere benaderingswijze van de leerling. Steeds weer veranderen. Een hondenbaan wordt het!

Je zult een gedreven ambtenaar zijn en plannetjes ontwikkelen. Als die de gekozen gemeenteraadsleden niet aanstaan, dan stop je ze toch gewoon weer onderin je la! Een gemeentelijke ambtenaar heeft de tijd. Nieuwe gemeenteraden nieuwe kansen! Het gaat al jaaaaaren zo! “Er is geen onbetrouwbaarder zakelijk partner dan de overheid”, heb ik al vele malen horen verkondigen.

Is dit echter niet de essentie van de democratie? Dat de meerderheid van de kiezers mag bepalen wat de komende periode in hun omgeving gaat gebeuren. Helaas is de uitvoering van onze democratie zo langzaamaan zo ingewikkeld gemaakt, dat echt niemand er meer iets van snapt. Transparantie in de politiek; dichter bij de burger; begrijpelijke taal, als de politici dit werkelijk willen en ook in praktijk brengen zal er veel minder ´gezwalkt´ worden. Want wat we willen in een gemeente moet toch gewoon worden uitgevoerd? Kiezers, gemeenteraad, B&W en ambtenaren, ze hebben toch allemaal één gezamenlijk doel?

Gerard van Broekhuijsen

(313 x bekeken)