Column 8 – Kiezersbedrog

Het is in de lokale politiek de afgelopen periode angstig rustig geweest. Tijdens de verkiezingscampagne, die ik als kandidaat raadslid van zeer nabij meemaakte, waren de politieke partijen een en al activiteit. Zoals meestal werd de kiezer gouden bergen beloofd. Alles zou gaan veranderen. Het zou beter gaan. Er zou nog beter naar hen worden geluisterd. Daarna kwamen de verkiezingen en de daaruit voortvloeiende collegevorming. Het werd stil, angstig stil!

Er kwam een college. De nieuwe raadsleden werden geïnstalleerd en vooral ook geïnstrueerd. Recentelijk werden ook de fractievoorzitters door de burgemeester benaderd even te ´brainstormen´ over hoe te handelen om de rust op het stadhuis te bewaren. Zijn de gekozen vertegenwoordigers de afgelopen periode ´ingelijfd, gebrainwashed´ Is hen verteld ´hoe de hazen lopen´ in de gemeente Velsen?´ Ook als niet gekozen kandidaat raadslid is het gissen. Ik heb er nog niet met mijn wel gekozen confraters over gesproken, maar zal dit zeker doen. Intussen ben ik weer gewoon burger en moet me, net als u, weer laten vertegenwoordigen.

De bevolking van Velsen-Noord heeft inmiddels aan den lijve ondervonden, dat er een groot verschil kan zijn tussen wat tijdens en na de verkiezingscampagne door partijen wordt gezegd. Zij hadden een stemadvies gekregen en dat ook opgevolgd. Nu is gebleken dat de beloften aangaande hun ´hete hangijzers´ op los zand berusten, is het vertrouwen in de gemeentelijke politiek weer volledig weg. Wie vertegenwoordigt nu nog in dit college en deze raad deze groep inwoners van Velsen? Vooral de uitspraken en de acties in de raadszaal zullen het de komende tijd leren. Velsennoorders volgen het denk ik niet meer!

Gerard van Broekhuijsen

(326 x bekeken)