Column 2 – Verkiezingsdebatten

Verkiezingsdebatten. We hebben er een aantal achter de rug. Het lijsttrekkersdebat in de bibliotheek; het debat in de Stadsschouwburg; het debat met de jongeren in de bibliotheek en het lijsttrekkersdebat op Seaport tv.

Heeft het nieuwe inzichten opgeleverd? Hebben ze het vertrouwen van de kiezer in de politiek versterkt? Hebben ze de kiezer een duidelijker inzicht gegeven welke partij zijn of haar stem verdient? Ik dacht het niet.

Met uitzondering van het debat in de Stadsschouwburg, kregen alle 9 lijsttrekkers in volgorde enige spreektijd. Meestal zo’n 5 minuten en dit resulteerde dan in ±45 minuten een herhaling van ongeveer 9x hetzelfde. Is dit voor een niet bijster politiek bewuste kiezer te volgen?

Het MKB had het in de Stadsschouwburg anders aangepakt. Slechts één minuut spreektijd en daarna discussies in kleine groepjes, afgewisseld met een zeer bekwaam improvisatiecabaret. Dit was overigens de enige gelegenheid waar publiek aanwezig was dat niet louter uit partijaanhangers bestond.

Wil de politiek echt naar de kiezers, dan zal de volgende keer mijns inziens naar een andere formule moeten worden gezocht. De politici in een panel en vragen vanuit het publiek of voorbereid door een aantal ‘ervaringsdeskundigen’ bijvoorbeeld.

De debatten gingen dit keer volledig over de hoofden van de kiezers heen. Gezien diverse reacties gaf het optreden van de politici hen zelfs een onbevredigend gevoel. Ik hoop dat er geëvalueerd gaat worden. Ik hoop dat bij de volgende verkiezingen duidelijk gericht wordt op de doelgroep. In het onderwijs kun je niet zonder: Wat wil je bereiken, wat is je beginsituatie, hoe ga je het brengen en hoe is het uitgepakt?

Gerard van Broekhuijsen

(2857 x bekeken)